Skip to content

Am Ginio Mawr 2024 Cyffrous!

Daeth miliynau o bobl i’r Cinio Mawr eleni – ein dathliad ar gyfer cymdogion a chymunedau.

Roedd Cinio Mawr 2024 yn gyfle gwych i ddod at ein gilydd, mwynhau’r heulwen a chanolbwyntio ar y pethau syml sydd gennym yn gyffredin.

Roedd ein ffocws eleni ar ei wneud y Cinio Mawr gwyrddaf eto. Fe anogwyd pawb i gymryd rhan mewn rhai camau gweithredu cyfeillgar i’r blaned, gan greu effaith crychdonni drwy gymunedau ledled y DU. Roedd trefnwyr digwyddiadau yn hynod greadigol yn eu hymdrechion i leihau eu heffaith ar y blaned, o addurniadau wedi’u huwchgylchu a’u hailgylchu i rannu prydau blasus yn seiliedig ar blanhigion.

Roedd gwanwyn gwlypaf erioed y DU yn darparu lleoliad arbennig o braf i’r rhai oedd yn mynd allan i’r awyr agored, gyda’r haul yn tywynnu (diolch byth) ar draws y rhan fwyaf o’r DU!

Amrywiaeth ddisglair o ddigwyddiadau…

  • Mewn prosiect rhandir yn Tamworth, Gorllewin Canolbarth Lloegr, tyfodd trefnwyr eu llysiau eu hunain i’w gweini ar y diwrnod mawr
  • Yn Barrow in Furness bu pobl mewn llyfrgell leol yn mwynhau côr Age UK ac yn dathlu gwirfoddolwyr ifanc yn y gymuned, gan rannu hwyl a oedd yn pontio cenedlaethau
  • Agorodd ysgol gynradd yn Belfast eu Gardd Peillwyr
  • Yn Sutton, bu prosiect bwyd cymunedol weini seigiau o ddiwylliannau a gynrychiolir yn lleol – o Hong Kong i Wcráin a Brasil i India
  • Tynnodd gardd gymunedol ‘therapi-eco’ ar Lannau Mersi sylw at effeithiau lles mynd allan i’r awyr agored
  • Yng Nghymdeithas Gymunedol Holborn yn Llundain, cafodd gwesteion o dan arweiniad y gwneuthurwr creadigol Gemma Lloyd, hwyl yn crefftio byntin gan ddefnyddio ffabrig sgrap cyn bwyta cyri fegan gyda’i gilydd.
  • Mwynhaodd pobl ddigwyddiad ‘Hau a Thyfu’ yn Kirkcaldy, yr Alban
  • Yn Llandrindod, Cymru, roedd y digwyddiad ar ffurf Brwydr Fawr, gyda heriau yn cynnwys rasys cychod a chyrsiau rhwystrau, ynghyd â Chinio Mawr arbennig a roddodd gyfle i bawb ddathlu eu cryfderau a’u sgiliau.

Ymunodd hybiau cymunedol hefyd, gyda’r gadwyn tafarnau Greene King yn cynnal mwy na 350 o ddigwyddiadau ledled y DU. Yn ystod penwythnos y Cinio Mawr cafwyd digwyddiadau yn The Tamar yn Plymouth i The Maltman yn Glasgow, yn ogystal â noson gymdeithasol i gŵn yn The John Gilbert yn Salford. Bydd eu dathliadau cymunedol yn parhau trwy gydol Mis y Gymuned ym mis Mehefin.

Beth bynnag fo’r tywydd, mae pobl wedi dod allan i rannu tamaid i’w fwyta a dod i adnabod ei gilydd yn well, gyda llawer wedi’u hysbrydoli i fod yn rhan o’r Cinio Mawr gwyrddaf eto. Yn ogystal â dod at ei gilydd i rannu cyfeillgarwch, bwyd a hwyl, mae’n wych bod mwy o bobl yn cymryd camau positif ar gyfer y blaned!

Lindsey Brummitt MVO, Cyfarwyddwr Rhaglen, Eden Project

Rhai o uchafbwyntiau 2024

 

• Cysylltiadau'n cael eu creu mewn Cinio Mawr Gardd Therapi Eco yn Kirkby, Glannau Mersi
• Cysylltiadau’n cael eu creu mewn Cinio Mawr Gardd Therapi Eco yn Kirkby, Glannau Mersi
• Cinio Mawr Westminster MATES yn Llundain – nid oedd diwrnod llwyd yn ddigon i atal heulwen y digwyddiad!
• Cinio Mawr Westminster MATES yn Llundain – nid oedd diwrnod llwyd yn ddigon i atal heulwen y digwyddiad!
• Cael hwyl yng Nghinio Mawr Llyfrgell Barrow, Barrow-in-Furness
• Cael hwyl yng Nghinio Mawr Llyfrgell Barrow, Barrow-in-Furness
Heulwen, cerddoriaeth, bwyd a byntin mewn digwyddiad hwylus yn Lewisham, Llundain
Heulwen, cerddoriaeth, bwyd a byntin mewn digwyddiad hwylus yn Lewisham, Llundain
• Cafwyd heulwen bendigedig a llawer o gemau ar gyfer picnic amlddiwylliannol yn y parc yng Nghaerliwelydd
• Cafwyd heulwen bendigedig a llawer o gemau ar gyfer picnic amlddiwylliannol yn y parc yng Nghaerliwelydd
• Byntin wedi'i wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu mewn digwyddiad yn Holborn, Llundain
• Byntin wedi’i wneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu mewn digwyddiad yn Holborn, Llundain
• Yn nhafarn The Tamar yn Plymouth, bu cymunedau yn hau eginblanhigion ac yn sgwrsio
• Yn nhafarn The Tamar yn Plymouth, bu cymunedau yn hau eginblanhigion ac yn sgwrsio
• Gwelwyd Llandrindod yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth 'Brwydr Fawr' yn llawn gemau hwyliog i gael pawb i siarad a chwerthin
• Gwelwyd Llandrindod yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Brwydr Fawr’ yn llawn gemau hwyliog i gael pawb i siarad a chwerthin
• Sgyrsiau yng Nghinio Mawr Rhandir Cymunedol Belgrave yn Birmingham
• Sgyrsiau yng Nghinio Mawr Rhandir Cymunedol Belgrave yn Birmingham
• Pabell grefftau cardbord yng Nghinio Mawr Diglis Fields yng Nghaerwrangon
• Pabell grefftau cardbord yng Nghinio Mawr Diglis Fields yng Nghaerwrangon
• Cacen Cinio Mawr gwych mewn digwyddiad yn Sutton mewn prosiect bwyd cymunedol, a oedd yn gweini seigiau o ddiwylliannau a gynrychiolir yn lleol
• Cacen Cinio Mawr gwych mewn digwyddiad yn Sutton mewn prosiect bwyd cymunedol, a oedd yn gweini seigiau o ddiwylliannau a gynrychiolir yn lleol

Cynhaliwch Ginio Mawr ar gyfer Mis y Gymuned

Mae dal amser i gynnal Cinio Mawr yn 2024!

Mae ein pecyn ar gael o hyd ac mae’n llawn adnoddau defnyddiol y gellir eu lawrlwytho a chynnwys arbennig i’ch helpu i drefnu a chynnal eich Cinio Mawr.

Allwn ni ddim aros i weld lle gallai eich Cinio Mawr fynd â chi!