Beth sy’n digwydd ym mis Mehefin?

1-7 Mehefin

Mae’r dathliad blynyddol hwn yn dathlu cyfraniad gwych miliynau o wirfoddolwyr sy’n gwneud gwahaniaeth i elusennau, cymunedau a phobl eraill ledled y DU. Da iawn i bob un ohonoch!

5 Mehefin

Gweithredwch i roi stop ar y straen cynyddol sydd ar ein planed. Meddyliwch am ffyrdd y gallwch leihau eich defnydd o ynni, eich lefelau gwastraff a’ch effaith amgylcheddol.

6-7 Mehefin

Ymunwch â’ch cymdogion yn ein dathliad cymunedol blynyddol. P’un a yw hynny yn eich gardd gefn, ar eich stryd neu ar faes y pentref, mae’r Cinio Mawr yn gyfle perffaith i ddod â phobl at ei gilydd i rannu sgwrs, bwyd a hwyl. Bwytewch a byddwch lawen!

I’w gadarnhau

Dathlwch a chodwch ymwybyddiaeth o waith hanfodol sector elusennau bach y DU, sy’n gwneud cyfraniad amhrisiadwy at fywydau miliynau o unigolion bob blwyddyn.