Beth sy’n digwydd ym mis Medi?

6 Medi, Bronylls

Hoffech chi ddod o hyd i ffordd o ysgogi'r bobl yn eich cymuned a chynyddu lefel brwdfrydedd eich stryd, ardal, pentref neu dref?  Dewch i gwrdd ag eraill i rannu heriau, awgrymiadau a chyfarpar er mwyn i bob un ohonom adael yn llawn ysbrydoliaeth i ysbrydoli eraill! 

Dyddiad 2017 i’w gadarnhau

Mae Pythefnos Ynni Cymunedol yn llwyfan sy’n arddangos esiampl ysbrydoledig cymunedau sy’n rhannu eu hadnoddau, yn gwastraffu llai ac yn cynhyrchu ynni adnewyddadwy. Cymerwch ran a chael eich ysbrydoli i greu newid yn eich cymuned.

12 Medi

Mae'r digwyddiad hwn am ddim ac ar agor i unrhyw un â phrosiect cymunedol neu syniad sydd angen hwb i gychwyn neu symud yn y cyfeiriad cywir. Dewch i rannu'ch profiadau ag eraill, i drafod syniadau newydd, a gadewch gyda safbwynt ffres a chysylltiadau newydd sy'n lleol i chi.

Dyddiad 2017 i’w gadarnhau

Mae miloedd o glybiau, parciau, canolfannau hamdden a champfeydd yn agor eu drysau i’ch croesawu ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ffitrwydd. Mae manteision gwneud ymarfer corff yn rheolaidd yn cynnwys calon iachach, cynyddu lles ac ansawdd bywyd gwell. Felly dewch i gadw’n heini!

Dyddiad 2017 i’w gadarnhau

Mae Diwrnod Rhyngwladol Iechyd yn cael ei ddathlu o gwmpas y byd, ac mae’n “coffau ac yn cryfhau delfrydau heddwch o fewn ac ymhlith yr holl genhedloedd a phobl.”

Trwy’r mis

Ers 1998, mae’r Cyngor Coed wedi bod yn trefnu Tymor Hel Hadau, sef ymgyrch yn yr hydref sy’n ceisio ysbrydoli pawb i hel hadau, ffrwythau a chnau a thyfu coed y dyfodol. Mae’r ŵyl yn dechrau bob blwyddyn ar 23 Medi (sef cyhydnos yr hydref, sy’n cael ei ystyried i fod yn ddiwrnod cyntaf hydref), ac mae’n parhau hyd nes 23 Hydref, sy’n rhoi digonedd o ddyddiau i’n Wardeniaid Coed gwirfoddol a’n sefydliadau aelod gynnal digwyddiadau, gyda llawer o gyfle i bawb glywed am eu gwaith a chael eu hysbrydoli.

28 Medi - 1 Hydref

Dyma fydd ein Gwersyll Cymunedol cyntaf o’r flwyddyn. Cynhelir y gwersylloedd cymunedol yn yr Eden Project yng Nghernyw, ac maen nhw ar gyfer pobl sydd eisiau cychwyn menter gymunedol neu fynd â phrosiect cyfredol i’r lefel nesaf. Cynigir cymysgedd o weithgareddau ymarferol, gweithdai, siaradwyr ysbrydoledig a chyfleoedd i rwydweithio, byddwn yn cadarnhau manylion pellach a sut i ymgeisio nes ymlaen yn y flwyddyn.