Beth sy’n digwydd ym mis Medi?

25 Medi 

Mae miloedd o glybiau, parciau, canolfannau hamdden a champfeydd yn agor eu drysau i’ch croesawu ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ffitrwydd. Mae manteision gwneud ymarfer corff yn rheolaidd yn cynnwys calon iachach, cynyddu lles ac ansawdd bywyd gwell. Felly dewch i gadw’n heini!

21 Medi 

Mae Diwrnod Rhyngwladol Iechyd yn cael ei ddathlu o gwmpas y byd, ac mae’n “coffau ac yn cryfhau delfrydau heddwch o fewn ac ymhlith yr holl genhedloedd a phobl.”

23 Medi - 23 Hydref 

Ers 1998, mae’r Cyngor Coed wedi bod yn trefnu Tymor Hel Hadau, sef ymgyrch yn yr hydref sy’n ceisio ysbrydoli pawb i hel hadau, ffrwythau a chnau a thyfu coed y dyfodol. Mae’r ŵyl yn dechrau bob blwyddyn ar 23 Medi (sef cyhydnos yr hydref, sy’n cael ei ystyried i fod yn ddiwrnod cyntaf hydref), ac mae’n parhau hyd nes 23 Hydref, sy’n rhoi digonedd o ddyddiau i’n Wardeniaid Coed gwirfoddol a’n sefydliadau aelod gynnal digwyddiadau, gyda llawer o gyfle i bawb glywed am eu gwaith a chael eu hysbrydoli.

28 Medi - 1 Hydref

Dyma fydd ein Gwersyll Cymunedol cyntaf o’r flwyddyn. Cynhelir y gwersylloedd cymunedol yn yr Eden Project yng Nghernyw, ac maen nhw ar gyfer pobl sydd eisiau cychwyn menter gymunedol neu fynd â phrosiect cyfredol i’r lefel nesaf. Cynigir cymysgedd o weithgareddau ymarferol, gweithdai, siaradwyr ysbrydoledig a chyfleoedd i rwydweithio, byddwn yn cadarnhau manylion pellach a sut i ymgeisio nes ymlaen yn y flwyddyn.