Beth sy’n digwydd ym mis Medi?

Graphic showing Waste Not Want Not

8 Medi, 1pm

Dyma wahoddiad twymgalon i ddod i glywed gan dair menter gymunedol sy'n gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r materion dybryd hyn sy'n wynebu ein cymunedau y diwrnodau hyn.

14 Medi, 7pm

Mae pawb yn hoffi ffrind sy'n wrandäwr da! Mae cael rhywun sy'n gwrando yn ein helpu i deimlo wedi ein derbyn ac yn rhan o bethau. Ond beth mae gwrando ar rywun wir yn ei olygu? Yn y sesiwn rhyngweithiol hwn, byddwn yn siarad am sut i fod yn wrandäwr da a sut gallwn osgoi ymyriadau ein byd prysur i roi ein sylw llawn i rywun. 

21 Medi 

Mae Diwrnod Rhyngwladol Iechyd yn cael ei ddathlu o gwmpas y byd, ac mae’n “coffau ac yn cryfhau delfrydau heddwch o fewn ac ymhlith yr holl genhedloedd a phobl.”

23 Medi - 23 Hydref 

Ers 1998, mae’r Cyngor Coed wedi bod yn trefnu Tymor Hel Hadau, sef ymgyrch yn yr hydref sy’n ceisio ysbrydoli pawb i hel hadau, ffrwythau a chnau a thyfu coed y dyfodol. Mae’r ŵyl yn dechrau bob blwyddyn ar 23 Medi (sef cyhydnos yr hydref, sy’n cael ei ystyried i fod yn ddiwrnod cyntaf hydref), ac mae’n parhau hyd nes 23 Hydref, sy’n rhoi digonedd o ddyddiau i’n Wardeniaid Coed gwirfoddol a’n sefydliadau aelod gynnal digwyddiadau, gyda llawer o gyfle i bawb glywed am eu gwaith a chael eu hysbrydoli.

25 Medi 

Mae miloedd o glybiau, parciau, canolfannau hamdden a champfeydd yn agor eu drysau i’ch croesawu ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ffitrwydd. Mae manteision gwneud ymarfer corff yn rheolaidd yn cynnwys calon iachach, cynyddu lles ac ansawdd bywyd gwell. Felly dewch i gadw’n heini!

28 Medi - 1 Hydref

Dyma fydd ein Gwersyll Cymunedol cyntaf o’r flwyddyn. Cynhelir y gwersylloedd cymunedol yn yr Eden Project yng Nghernyw, ac maen nhw ar gyfer pobl sydd eisiau cychwyn menter gymunedol neu fynd â phrosiect cyfredol i’r lefel nesaf. Cynigir cymysgedd o weithgareddau ymarferol, gweithdai, siaradwyr ysbrydoledig a chyfleoedd i rwydweithio, byddwn yn cadarnhau manylion pellach a sut i ymgeisio nes ymlaen yn y flwyddyn.

28 Medi, 7.30pm

Ymunwch â'r Rhwydwaith Lles (NOW), Cymunedau Eden Project ac amrywiaeth o wneuthurwyr newid ysbrydoledig yn lansiad cyfres ar-lein o ddigwyddiadau sy'n ymchwilio i'r pwnc 'Oes Rhaid i Fywydau Da Gostio'r Ddaear?' Beth sy'n gwneud 'bywyd da’? Dyma'r digwyddiad lansio ar gyfer cyfres o dri digwyddiad a gynhelir ar nosweithiau Mawrth 7.30-9pm ar 28 Medi, 12 Hydref a 26 Hydref. Gallwch ddewis mynychu'r digwyddiad hwn fel digwyddiad unigol, neu ddod i ddigwyddiadau eraill yn y gyfres.

Cofrestrwch am ddim yma.