Rydyn ni’n helpu i adeiladu byd gwell

Credwn fod angen cymunedau cryf, cysylltiedig arnom i gefnogi ein gilydd ac amddiffyn ein planed. Trwy’r Cinio Mawr, ein rhwydwaith, a’n gweithgarwch cymunedol, rydym wrthi’n ceisio creu cymunedau hapusach ac iachach sydd mewn gwell sefyllfa i wynebu heriau bywyd.

Amdanom ni

bunting two
Illustrative bunting string in teal and navy blue.

Gall camau bach arwain at syniadau mawr…

Bydd ein gweithgareddau, ein crefftau a’n hawgrymiadau gwych yn eich helpu i gael effaith fawr yn eich cymuned. Os mai dim ond awr sydd gennych i’w sbario neu os ydych am ddechrau prosiect cwbl newydd, mae gennym rywbeth a fydd yn eich ysbrydoli.

Gweld pob syniad

Yn newynog am fwy?

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr misol i gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau, newyddion a syniadau newydd

icon icon

Rwy’n rhan o fudiad. Mae yna lawer o bobl yn gwneud pethau gwych, sy’n ysbrydoledig ac yn gryf ac yn llawn cymhelliant. Ac rwy’n teimlo wedi fy adfywio

Madeleine Ellis-Peterson
Llun tîm yn Eden 2023

Un o’r teulu

Rydym yn rhan o elusen addysgol ac atyniad ymwelwyr eco, Eden Project. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n grymuso pobl gyffredin i wneud pethau anghyffredin, gan helpu i adeiladu cymunedau cryfach sy’n gallu addasu i fyd sy’n newid.

 

Cenhadaeth Eden

Ein heffaith mewn niferoedd

0 M

o bobl wedi cymryd ran mewn digwyddiad cymunedol

0.00 M

wedi’i godi yn ddigwyddiadau Cinio Mawr yn 2023

0

o brosiectau cymunedol newydd o ganlyniad i Wersyll Cymunedol

Un o'n Datblygwyr Rhwydwaith Cymunedol, Paul, yn cael sgwrs gyda dyn arall mewn digwyddiad mewnol ym Manceinion.

Cysylltu, rhannu a dysgu

Dewch draw i un o’n digwyddiadau am ddim i gwrdd ag eraill sy’n poeni am eu cymuned, clywed gan siaradwyr ysbrydoledig a rhannu syniadau – ar-lein ac ar draws y DU.

Gweld yr holl ddigwyddiadau

Dathlu cymuned