Rydyn ni’n helpu i adeiladu byd gwell

Credwn fod angen cymunedau cryf, cysylltiedig arnom i gefnogi ein gilydd ac amddiffyn ein planed. Trwy’r Cinio Mawr, ein rhwydwaith, a’n gweithgarwch cymunedol, rydym wrthi’n ceisio creu cymunedau hapusach ac iachach sydd mewn gwell sefyllfa i wynebu heriau bywyd.

Amdanom ni

bunting two
Illustrative bunting string in teal and navy blue.

Yn newynog am fwy?

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr misol i gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau, newyddion a syniadau newydd

icon icon

Rwy’n rhan o fudiad. Mae yna lawer o bobl yn gwneud pethau gwych, sy’n ysbrydoledig ac yn gryf ac yn llawn cymhelliant. Ac rwy’n teimlo wedi fy adfywio

Madeleine Ellis-Peterson
Llun tîm yn Eden 2023

Un o’r teulu

Rydym yn rhan o elusen addysgol ac atyniad ymwelwyr eco, Eden Project. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n grymuso pobl gyffredin i wneud pethau anghyffredin, gan helpu i adeiladu cymunedau cryfach sy’n gallu addasu i fyd sy’n newid.

 

Cenhadaeth Eden

Ein heffaith mewn niferoedd

0 M

o bobl wedi cymryd ran mewn digwyddiad cymunedol

0.00 M

wedi’i godi yn ddigwyddiadau Cinio Mawr yn 2023

0

o brosiectau cymunedol newydd o ganlyniad i Wersyll Cymunedol

Un o'n Datblygwyr Rhwydwaith Cymunedol, Paul, yn cael sgwrs gyda dyn arall mewn digwyddiad mewnol ym Manceinion.

Cysylltu, rhannu a dysgu

Dewch draw i un o’n digwyddiadau am ddim i gwrdd ag eraill sy’n poeni am eu cymuned, clywed gan siaradwyr ysbrydoledig a rhannu syniadau – ar-lein ac ar draws y DU.

Gweld yr holl ddigwyddiadau

Dathlu cymuned