21 May 2021

Ymunwch â ni ar gyfer penwythnos Y Cinio Mawr - o'ch soffa, wrth fwrdd eich cegin, neu o'ch sied yn yr ardd! Mae gennym raglen hyfryd o ddigwyddiadau ar-lein yn arwain at ac yn ystod penwythnos y Cinio Mawr, galwch heibio ac ymunwch â ni os gallwch chi…

Gweithdy byntin, dydd Llun 31 Mai


Er mwyn eich rhoi chi mewn hwyliau i ddathlu'ch cymuned, beth am fod yn greadigol gyda ni! Byddwn yn ffrydio'n fyw o'n tudalen Eden Project Communities ar Facebook.  Bydd ein hartist cymunedol ein hunain, Mo, yn rhannu rhai ffyrdd hawdd o greu byntin hardd yn barod i addurno'ch stryd mewn steil ar gyfer penwythnos Y Cinio Mawr.

Gweithdy Cysylltiad Cefnogol (Eto), dydd Iau 3 Mehefin

Bydd y sesiwn ddyrchafol hon yn eich arfogi â llawer o offer ymarferol bach ac awgrymiadau i (ail)dyfu eich cysylltiadau cymunedol.   Mae'r Cinio Mawr yn cychwyn  Mis y Gymuned  eleni, ac ni fu erioed yn haws cymryd rhan gyda chymaint o syniadau ar gyfer gweithredoedd cyfeillgarwch bach a syml a all helpu i ailgysylltu â rhywun.  

Bydd pawb sy'n mynychu'r sesiwn hon yn derbyn  pecyn bach am ddim gan dîm Cymunedau Eden Project, yn llawn rhagor o syniadau ac adnoddau i'ch helpu chi i roi cynnig ar rywbeth, a mwynhau'r Cinio Mawr a #MisYGymuned lle rydych chi'n byw.   Cofrestrwch yma ar gyfer y sesiwn hwylus am ddim hon!

Dathlu ein Cymuned - sesiwn adrodd straeon a chrefft, dydd Sadwrn 6 Mehefin


Dewch i ni ddathlu penwythnos Y Cinio Mawr gyda'n gilydd, gyda'r sesiwn hon sy'n addas i deuluoedd.   Byddwn yn clywed straeon rhyfeddol a adroddir gan ein gwestai arbennig Nandi Jola, er mwyn i ni gychwyn meddwl am rannu, caredigrwydd, a chymuned, yna byddwn yn gwneud cerrig mân wedi'u paentio sy'n sicr o wneud i bobl wenu!   Cofrestrwch yma i ymuno yn yr hwyl.

 

Arhoswch i fyny yn hwyr ar gyfer ein Cinio Fin Nos hyfryd, dydd Sadwrn 6 Mehefin

Ydych chi'n aderyn y nos? Ydych chi'n gweithio yn ystod y dydd? Ydych chi'n jyglo bywyd prysur? Ymunwch â ni nos Sadwrn am Ginio Fin Nos!   Sesiwn hamddenol a hwylus i rannu bwyd (yn ddigidol!), cwrdd â phobl newydd, a chwarae rhai gemau.  Cofrestrwch yma ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

Sesiwn goginio gyda Coexist Community Kitchen ar gyfer Y Cinio Mawr, dydd Sul 7 Mehefin

Ymunwch â ni ddydd Sul y Cinio Mawr hwn ar gyfer sesiwn goginio blasus dan ofal  Coexist Community Kitchen.   Byddwn yn creu undod a chymuned trwy lawenydd bwyd, ond nid oes angen i chi fod yn gogydd o fri i ymuno â'r hwyl, felly beth ydych chi'n aros amdano?  Cofrestrwch yma i ddechrau coginio!