20 December 2017

Yn ystod y Daith Gerdded Fawr, syniad gan yr Eden Project a oedd yn bosib yn sgil ariannu gan y Loteri Genedlaethol, fe welwyd 14 cerddwr yn cerdded dros 1,400 o filltiroedd ar droed rhwng 29 Mai a 19 Mehefin.  Pam? I daflu goleuni ar bobl gyffredin yn mynd y filltir ychwanegol i ddod â phobl ynghyd yn eu cymuned, ac er mwyn cael chwant bwyd ar gyfer y Cinio Mawr ar 18 Mehefin.

Cartoon people walking in a banner with the Great Big Walk logo.

Bu timau'r Daith Gerdded Fawr adael Batley yn Swydd Efrog gan fynd mewn pum cyfeiriad gwahanol tuag at Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Cernyw a Llundain - a gan gerdded rhwng 10 a 26 milltir y diwrnod!

'Cefais brofiad mor dda ar y daith, roedd yn un o brofiadau gorau fy mywyd ac roedd yn fraint ac yn anrhydedd gallu cymryd rhan'
- Josh Quigley, Cerddwr - Llwybr yr Alban

'Mae'n anodd iawn dweud pa un [o'r prosiectau cymunedol yr ymwelwyd â hwy] oedd fy ffefryn gan fod pob un ohonynt yn gwneud gwaith gwych i ddod â'u cymunedau ynghyd. Roedd yn bleser cwrdd â nhw’ – Mohammad Zaman, Cerddwr - Llwybr Llundain

Roedd y Daith Gerdded Fawr yn brofiad emosiynol i bawb a gymerodd ran. Ymwelwyd â dros 150 o grwpiau cymunedol ar y ffordd - o ddawnswyr cadair olwyn, i 'gaffi atgofion' ar gyfer yr henoed, i Men's Sheds, i grwpiau'n bwydo'r digartref, a llawer mwy. Un peth sy'n sicr o'r profiad yw bod camau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae cymaint o bobl gyffredin ledled y DU yn gwneud yr ymdrech i greu newid cadarnhaol ble maen nhw'n byw, gan helpu pobl a'r awyrgylch o'u hamgylch. Does dim gweithred yn rhy fach.

Cafodd y cerddwyr a'r criwiau cefnogi gymorth gan Bupa a sicrhaodd eu bod yn iach ac yn heini, Renault a aeth â'u bagiau A i B, YHA a drefnodd noson dda o gwsg mewn gwely cyfforddus, a Fitbit a oedd ddigon caredig i roi dyfais yr un i'r cerddwyr i helpu cadw cofnod o'r camau a'r milltiroedd. Ni fyddai'r fenter yn bosib heb y Loteri Genedlaethol a ariannodd mwyafrif y daith gerdded a rhoi'r timau cerdded mewn cysylltiad â rhai o'r grwpiau cymunedol gwych sy'n gwneud gwaith da, diolch i ariannu gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Cefnogwyd y Daith Gerdded Fawr gan The Pears Foundation a Sefydliad y Tywysog hefyd felly diolch yn fawr i bob un o'n harianwyr a chefnogwyr a wnaeth y daith yn bosib.

Gallwch gymryd golwg ar ein halbymau o uchafbwyntiau dyddiol i gael blas ar yr hwyl, yr adegau braf a'r gwersi bywyd; gweld map o'r pum llwybr; darllen proffiliau'r holl gerddwyr anhygoel; darganfod mwy am ein partneriaid a darllen mwy am y fenter ar thegreatbigwalk.com