16 February 2021

Y mis hwn, rydyn ni'n taflu goleuni ar garedigrwydd, ar adeg pan mae ei angen yn fwy nag erioed. Clywsom am Emma a'i merch 4 oed, Lola, a ddechreuodd dynnu cyrsiau rhwystrau gan ddefnyddio sialc yn ystod y cyfnod cloi cyntaf. I ddechrau, roedd ar eu cyfer nhw yn unig ond gan i Lola fwynhau cymaint, roedd hi eisiau tynnu cwrs ar gyfer pobl eraill hefyd.

Dywedais wrth fy merch y byddai rhai o'r plant yn y gymuned wrth eu boddau gan ei bod yn gyfnod anodd gyda llawer o newid.  Awgrymodd Lola ein bod ni'n ysgrifennu pethau neis hefyd i wneud i bobl wenu a rhoi hwb i'w diwrnod.

Syniad Lola oedd popeth a ysgrifennwyd a darluniwyd ond roedd rhaid i mi ei helpu hi i ysgrifennu’r geiriau gan mai dim ond pedwar yw hi! Mae hi wrth ei bodd yn gwneud pobl yn hapus a phan wnaethon ni gerdded o amgylch ein cymuned dywedodd hi, ‘Mae gen i un wych, Mam, bydd hyn yn gwneud rhywun yn hapus iawn’.

Ychydig ddyddiau yn ôl, gwelais rywun yn postio mewn grŵp cymunedol yn dweud diolch am y llun ac roeddwn i mor gyffrous, roedd yn rhaid i mi ddweud wrth fy merch ar unwaith. Gwenodd ar unwaith a dweud, ‘Pwy, Mam, pwy? Dangosa i mi! ’Roedd hi mor gyffrous bod pobl wedi sylwi ar yr hyn a wnaethom ac yn hynod hapus na chafodd y llun ei olchi i ffwrdd gan unrhyw law nac eira!

Mae’r byd mewn sefyllfa mor anodd ar hyn o bryd ac rydym yn ysgrifennu ‘cadwch yn ddiogel’ yn rheolaidd ar y ffenestr ac yn tynnu lluniau i bobl eu gweld (ar hyn o bryd dim ond llun mawr o'n teulu ydyw). Gwnaethom hefyd dynnu calon enfawr ac wyneb hapus yn y parc ger maes parcio'r ysgol ar gyfer y GIG.

Beth am ledaenu ychydig o garedigrwydd trwy lawrlwytho a rhannu ein e-gardiau digidol gyda phobl rydych chi'n eu hadnabod, bydd yn goron ar eu diwrnod.

Rydym yn credu'n fawr mewn ad-dalu'r ffafr a gweithredoedd o garedigrwydd ar hap. Felly mae unrhyw beth a allai helpu i wneud diwrnod rhywun ychydig yn well yn ein gwneud ni'n hapus.