19 May 2021

Eisiau cynnal Cinio Mawr ar-lein ond ddim yn siŵr ble i gychwyn? Peidiwch â phoeni, gallwn ni helpu! Gyda'n holl ddigwyddiadau ein rhwydwaith yn symud ar-lein yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi dod i ddeall sut i greu digwyddiadau ar-lein, sut i'w gwneud yn hwyl, a sut i'w cadw'n ddiogel. 

Cymerwch olwg ar ein fideo 'sut i' isod.

Digwyddiadau Cyhoeddus

Os ydych chi am gynnal Cinio Mawr ar gyfer eich cymdogaeth, cymuned neu ardal leol sydd ar agor i'r cyhoedd, mae Kate yn eich tywys trwy sut i sefydlu digwyddiad ar Eventbrite sy'n eich galluogi i'w hyrwyddo'n ehangach.

Digwyddiadau Preifat

Os ydych chi am gynnal Cinio Mawr ar gyfer cymdogion neu grŵp penodol o bobl ar Zoom, neidiwch ymlaen oddeutu 20 munud i mewn i weld sut i sefydlu cyfarfod Zoom, yna rhannwch y ddolen gofrestru ar e-bost i'r bobl rydych chi eisiau eu gwahodd.

  Lledaenwch y gair

Pan fyddwch chi i gyd wedi gorffen y trefnu, rhowch wybod i ni am fanylion eich digwyddiad trwy e-bostio community@edenproject.com a gallwn ei ychwanegu at ein gwefan i chi er mwyn rhoi hwb i'ch Cinio Mawr.

Cadwch bethau'n hwylus


Mae yna lawer o syniadau er mwyn ychwanegu ychydig o hud Y Cinio Mawr i'ch gweithgaredd ar-lein yn ein pecyn Y Cinio Mawr Am Ddim eleni - os nad oes gennych chi un eisoes, cofrestrwch i gael eich copi nawr.

Cadwch bethau'n ddiogel

Angen rhagor o help? Bydd Kate o Scottish Tech Army yn ymuno â ni am sesiwn ar-lein ar 31 Mai i ateb eich cwestiynau am bopeth Zoom, gan gynnwys sut i gadw'ch sesiwn yn ddiogel a'i gwneud yn hwyl! Gallwch gyflwyno eich cwestiynau ymlaen llaw at sbridger@edenproject.com