29 April 2021

Yr haf hwn, diolch i Tempo ac arian gan Lywodraeth Cymru, os ydych chi'n trefnu ac yn cynnal Cinio Mawr yng Nghymru, gallwch hawlio Credydau Amser Tempo yn gyfnewid am yr oriau roddwch chi. Rydym yn gwerthfawrogi eich amser a'ch ymdrechion, ac rydym wrth ein boddau o allu dangos y diolch hwnnw gyda Chredydau Amser Tempo.

Children playing on the road with a road closure sign.

Y Cinio Mawr yw dyddiad mawr blynyddol y DU i ddweud diolch i'n cymdogion a chymunedau. Mae'n ymwneud â chysylltu â'r rhai rydych chi'n byw yn agos atynt, i helpu i adeiladu cymuned, cyfeillgarwch a hwyl. Penwythnos Y Cinio Mawr eleni yw'r 5-6 Mehefin, a fydd yn cychwyn haf o ddigwyddiadau Cinio Mawr fel y gallwn ddod yn ôl at ein gilydd a chysylltu, pan fydd hynny wedi'i ganiatáu. Gallwch ymuno ar-lein, ar garreg eich drws neu dros y ffens, pa bynnag ffordd sy'n addas i chi a'ch cymuned.

Ar ôl y flwyddyn ddiwethaf rydyn ni wedi'i chael, mae yna fwy o resymau nag erioed i ddod at ein gilydd. Un o'r rhain yw ein partneriaeth newydd gyda Tempoac rydym yn gyffrous iawn yn ei gylch.

Mae Tempo yn elusen Du-gyfan sy'n ceisio cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y gall pawb ei roi i'w cymuned. Maent yn cefnogi cymunedau i ffynnu ac yn cefnogi mwy o bobl i wirfoddoli. Maent yn gwneud hyn gyda Chredydau Amser Tempo, a gynigir i wirfoddolwyr i gydnabod eu cyfraniad. Yna gellir defnyddio Credydau Amser Tempo ar nifer fawr o weithgareddau ledled Cymru.

Am bob awr a roddir mewn amser di-dâl, gallwch dderbyn Credyd Amser Tempo. Yna gellir defnyddio hwn am awr gyfwerth o fudd i chi, gan gynnwys ar weithgareddau hwylus.

Mae'n gyfle anhygoel i roi yn ôl i'r rhai sy'n eich cefnogi chi i drefnu eich digwyddiad, ac i annog hyd yn oed mwy o bobl sy'n lleol i chi gymryd rhan. Eisiau i DJ, band lleol neu ddiddanwr ymuno â'r diwrnod, fe allech chi hyd yn oed gynnig eu talu gyda Chredydau Amser Tempo!

Gellir defnyddio Credydau Amser ar amrywiaeth o bethau anhygoel, ac er bod cyfyngiadau yn eu lle ar hyn o bryd, mae ganddyn nhw ddigon o opsiynau talebau ar-lein. A beth sy'n wych, os yw ychydig o bobl yn eich stryd neu grŵp cymunedol wedi hawlio eu Credydau Amser Tempo, fe allech chi eu rhoi ynghyd a'u defnyddio fel rheswm arall i ddod at eich gilydd. Beth am eu defnyddio ar rai talebau Just Eat gyda phawb yn cael noson pitsa ‘gyda’ch gilydd’ yng nghysur eu cartrefi eu hun? Neu pan fydd y cyfyngiadau'n llacio, bachwch rai tocynnau am daith undydd gyda'ch gilydd.

Gall eich Cinio Mawr fod ar-lein, ar stepen eich drws neu dros y ffens, chi sydd i benderfynu sut, pryd a ble. Gallwch wahodd pawb yn y stryd, neu gael paned gydag ychydig o gymdogion. Y dyddiad mawr eleni yw 5-6 Mehefin, ond gallwch gynnal Cinio Mawr ar unrhyw adeg sy'n addas i chi.

I ddechrau ar eich Cinio Mawr a hawlio Credydau Amser Tempo...

1. Cofrestrwch ar gyfer pecyn Cinio Mawr i ddweud wrthym eich bod chi'n cymryd rhan. Ewch draw i thebiglunch.com a hawlio'ch pecyn am ddim naill ai'n ddigidol neu yn y post. Mae'n llawn awgrymiadau ac adnoddau i'ch rhoi ar ben ffordd.

2. Cofrestrwch gyda Chredydau Amser Tempo yma Byddwch yn cael mynediad i blatfform ar-lein Tempo, ac yn cael cefnogaeth ar sut i ddefnyddio Credydau Amser Tempo.  Os ydych chi eisoes yn defnyddio Credydau Amser Tempo, cysylltwch â'ch Rheolwr Cymunedau a Phartneriaethau lleol a gallwch hawlio 150 o gredydau amser ychwanegol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau Cinio Mawr rydych chi'n eu cynllunio!

3. Rydych chi'n barod i fynd! Hawliwch, rhannwch a phenderfynwch sut i ddefnyddio'ch Credydau Amser Tempo. 

Ddim yn siŵr ar beth i wario'ch Credydau Amser Tempo? 

Fel bonws ychwanegol eleni, rydyn ni’n mynd i dreialu 'pot cymunedol' Credydau Amser Y Cinio Mawr. Os nad ydych chi na’ch cynorthwywyr yn gwybod ar beth i ddefnyddio eu talebau, byddwn yn agor y ‘pot cymunedol’ hwn fel y gallwch eu rhoddi. Yn ddiweddarach yn yr haf bydd gennym bleidlais a bydd y Credydau Amser Tempo ‘rhoddedig’ hyn yn cael eu rhoi i stryd, grŵp neu gymuned haeddiannol i’w defnyddio gyda’i gilydd. 

Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at y cyfle hwn ac at weld Credydau Amser Tempo yn cael eu hawlio a'u defnyddio ledled ein cymunedau Cinio Mawr yng Nghymru.

Os hoffech chi ddarganfod mwy, ymunwch â'n sesiwn ragarweiniol gyda thimau'r Cinio Mawr a Tempo ddydd Iau 13 Mai am 2pm. Cofrestrwch ar gyfer yr alwad Zoom yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Y Cinio Mawr neu Gredydau Amser Tempo, cysylltwch â Lowri o dîm Y Cinio Mawr; ljenkins@edenproject.com or 07801 227288.