28 April 2020

Jacqui 2Mae Jacqui Shimidzu yn rhedeg The Hill Station Café, yn Lewisham, De Llundain. Mae The Hill Station yn gaffi cymunedol, siop a man arddangos, ac mae wedi dod yn lleoliad ar gyfer newid cymdeithasol a chreadigrwydd.

“Mae gan y sawl ohonom sy'n rhedeg Hill Station Café ymrwymiad cryf at ein cymuned leol ac at redeg man agored y gall unrhyw un gael mynediad ato. Mae pethau da yn digwydd oherwydd ein harweiniad ysgafn. Mae ein rhaglen yn ymateb i anghenion uniongyrchol y gymuned gydag ysgeintiad iachus o hwyl." Dyna'r hyn a oedd gan Jacqui i'w ddweud am y caffi poblogaidd mae hi'n rhedeg. Yn ystod yr argyfwng, mae The Hill Station wedi parhau i gefnogi'r gymuned leol.

Roedd y bobl sy'n gweithio yn y caffi eisiau ymgysylltu â'r gymuned a daethant yn rhan o grŵp Cydgymorth ar gyfer yr ardal leol. Dosbarthon nhw ryw 5000 o daflenni yn y gymuned, mewn ymgais i adeiladu rhwydwaith. Fel arfer, mae'r caffi yn rhedeg clwb ffilm ar gyfer y sawl dros 70 yn y gymuned leol, ar y cyd â sefydliad o'r enw Just Older Youth. Mae'r caffi wedi estyn allan iddynt, gan roi gwybod iddynt eu bod yno i helpu ar gyfer unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

"Rydym jyst yn grŵp o ddieithriaid a ddaeth ynghyd a sefydlu grŵp WhatsApp yn dilyn dosbarthu'r taflenni. Os oes angen cyflenwadau ar rywun, neu angen i rywun gasglu presgripsiwn, neu jyst eisiau sgwrs, maen nhw'n rhoi hynny yn y grŵp a bydd rhywun yn eu cefnogi nhw. Rydym yn lwcus bod y gymuned yn un mor agos"

Mae The Station Hill Café ar gau ar hyn o bryd ond, oherwydd mai caffi cymunedol ydyn nhw, mae ganddyn nhw'r cysylltiadau i archebu sachau o flawd, bocsys o wyau a hanfodion eraill i gefnogi'r gymuned.

Yn ddiweddar, fe gynhalion nhw gegin gawl yn y caffi, i gefnogi'r sawl yn y gymuned sydd ei angen. Maen nhw wedi gwneud digonedd ac wedi rhewi rhagor ar gyfer y dyfodol. Maen nhw hefyd yn dosbarthu bocsys o ffrwythau, llysiau a hanfodion i'r sawl sy'n ynysu neu sydd mewn angen, yn ogystal â gweithwyr y GIG. Maen nhw hefyd wedi sefydlu tîm penodol i ofalu am yr ieir sy'n byw yn eu hiard chwarae leol. Ar ddiwedd mis Mawrth, roeddent yn gwneud llawer o negesi i bobl ac roedd ganddynt dîm o dros 300 o wirfoddolwyr. Am ymateb anhygoel!

Dywedodd Jacqui wrthym "Buaswn yn cynghori cymryd y rhagofalon perthnasol gan feddwl am eraill ar yr un pryd. Rydym wastad yn edrych am fwy o amser i ni'n hunain, ac mae hynny'n bosib nawr - rwy'n bwriadu gwneud ychydig o addurno! O ran cymunedau, mae cefnogaeth i bobl ar bob adeg." Mae'n ymddangos, er bod drysau'r caffi ar gau, nid yw'r caffi cymunedol hwn byth ar gau.