Trefnwch wythnos Caru Eich Cymuned/Love Where You Live

Big Lunch street party

Rhannwch y pethau gorau am eich cymdogaeth ac anogwch deimlad o falchder lleol yn eich cyd-drigolion. Anogwch eich cymuned leol i rannu eu hoff lefydd ac i edrych ar ble maen nhw’n byw o’r newydd, gydag wythnos Caru Eich Cymuned/Love Where You Live.

Beth fydd ei angen arnoch

  • Rhywbeth i dagio’r llefydd arbennig, fel bod modd i bobl eraill ddod o hyd iddynt. Gallwch ddefnyddio      labeli bagiau, darn o ruban – unrhyw beth y gallwch ei dynnu oddi yno heb achosi difrod
  • Hysbysebu a lle i ddosbarthu’r tagiau, neu eu rhoi mewn amlen gyda chyfarwyddiadau a’u postio trwy flwch llythyrau eich cymdogion
  • Tagiau enghreifftiol i ddechrau pethau: tagiwch rhai o’ch hoff lefydd yn eich ardal leol, gall fod yn goeden, darn o graffiti, lle mae’r goleuni’n taro man arbennig ar adeg benodol o’r dydd, lle mae plant yn chwarae neu hen wal.

Cyfarwyddiadau

Dewiswch ddyddiad

Dewiswch wythnos neu fis i gynnal y gweithgaredd. Os ydych chi’n gwneud hyn dros yr haf, mae’n bosibl y bydd yr Wythnos Caru Parciau flynyddol yn amser da – a gallwch rannu a hysbysebu eich gweithgareddau ar eu gwefan.

Dechreuwch yn gynnar

Hysbysebwch y dyddiadau o flaen llaw.

Cynhaliwch lansiad

Efallai gallwch lansio yn eich digwyddiad Y Cinio Mawr?

Rhannwch eich lluniau

Anogwch bobl i dynnu lluniau a’u postio ar Instragram, Twitter neu Facebook gan ddefnyddio’r hashnod #lovewhereyoulive neu #carueichcymuned neu #carucaerdydd neu #caruceredigion (gallwch greu cyfrif cyfryngau cymdeithasol yn arbennig ar gyfer eich cod post neu gymuned i’w ddilyn). Ar ddiwedd yr wythnos neu’r mis, atgoffwch bobl i dynnu eu tagiau ac ewch i’w clirio, rhag ofn.

Creu lleoliad

Os ydych yn dymuno gwneud hynny, sefydlwch ardal ganolog lle gall pobl ysgrifennu eu dymuniadau a’u breuddwydion ar gyfer yr ardal – tagiau dros ganghennau coeden, nodiadau papur ar wal neu ysgrifennu ar fwrdd sialc.

Os yw digwyddiad wythnos o hyd yn ymddangos yn ormod i ddechrau, beth am ddechrau trwy wneud hyn fel gweithgaredd cyfrinachol? Bydd llenwi eich cymuned â nodiadau yn mynegi eich cariad at yr ardal yn codi gwên ac yn llenwi’r gymuned â balchder.