Te a Bisgedi Pryia ar gyfer y Cinio Mawr (Cwcis siocled a Chai)

Te a Bisgedi Pryia ar gyfer y Cinio Mawr (Cwcis siocled a Chai)

Pryia's cookies
Mae'r cwcis siocled hyn yn ffefryn gyda'r holl deulu - rydw i a'r plant wedi gwneud sypiau diri dros yr wythnosau diwethaf. Gallwch eu gwneud (a golchi llestri hefyd) o fewn awr gan adael digon o amser i chi drefnu eich Cinio Digidol Mawr.

Oherwydd y cyfyngiadau symud, rydw i a Mam wedi bod yn gwneud Chai yn ein ceginau ein hunain ond ar yr un pryd. Mae'n gwneud i ni deimlo'n agosach at ein gilydd. Yn gwneud 25 - 30.

Cynhwysion

Ar gyfer y cwcis

 • 125g menyn di-halen
 • 80g siwgr gronynnog
 • 140g siwgr brown meddal
 • 1 ŵy mawr
 • 220g blawd codi
 • Pinsiad o halen
 • 1 llwy de o fanila
 • 200g darnau bach o siocled
 • 50g cnau pecan wedi'u torri'n ddarnau bach (dewisol) 

Ar gyfer y chai

Dyma rysáit fy nheulu ar gyfer Masala Chai. Te Indiaidd yw Chai sy'n cael ei ferwi mewn sosban yn llawn sbeisys cynnes, melys. Dyma oedd yr unig de i mi ei yfed tan fy ugeiniau bron ac rwy'n mwynhau'r broses o'i wneud. Dyma'r peth cyntaf rydw i eisiau gwneud pan ddydw i ddim yn teimlo'n rhy dda neu os ydw i jyst eisiau ychydig o gysur cartref. Gallwch hefyd ddefnyddio'r gymysgedd o sbeisys yn yr un modd ag y byddech yn defnyddio unrhyw sbeisys mâl - rydw i wedi ei defnyddio mewn bara, cacennau, cwcis a hyd yn oed mewn hufen menyn. Gallwch hefyd addasu'r sbeisys at eich blas. 

 • 1.5 llwy de o gardamom mâl 
 • ½ llwy de o sinsir mâl
 • ½ llwy de o sinamon mâl
 • 1/8 llwy de o glofs mâl (pinsiad!)
 • ¼ llwy de o bupur gwyn mâl*
 • ¼ llwy de o nytmeg 
 • *Mae pupur du yn iawn os nad ydych yn gallu dod o hyd i bupur gwyn 
 • 2 fag te du/te du dail rhydd
 • 2-3 llwy de o siwgr 
 • 300ml o ddŵr
 • 130ml o laeth (rwy'n defnyddio llaeth cyflawn) 

Bydd hefyd angen arnoch:

 • Sosban fach
 • Rhidyll/hidlydd bach 

Dull 

1. Cynheswch y ffwrn i 180C ffan a leiniwch dwy silff bobi gyda phapur gwrthsaim neu bapur pobi. Defnyddiwch chwisg drydan i gorddi'r menyn a'r siwgr yn hufen.
2. Ychwanegwch yr ŵy a'r fanila (mae'n bosib y bydd angen i chi grafu'r menyn o'r ochrau. Ychwanegwch y blawd, halen, darnau bach o siocled a'u gymysgu gyda'i gilydd tan fod y gymysgedd yn edrych fel tywod gwlyb.
3. Rholiwch y gymysgedd yn beli tua maint cneuen Ffrengig a'u gosod ar silff bobi gan adael tua 3 modfedd rhwng y peli. Pobwch nhw am 8-10 munud a'u gadael i oeri ar y silff bobi (bydd y cwcis yn crychu ac yn fflatio wrth iddynt oeri).

Awgrymiadau:

 • Mae'r cwcis hyn yn lledaenu'n fawr felly mae angen eu gwneud mewn sypiau, paratowch ail silff gyda phapur gwrthsaim i'w roi yn y ffwrn i gyflymu'r broses (fel arall, sicrhewch fod eich silff bobi wedi oeri cyn coginio'r swp nesaf)
 • Gallwch ddefnyddio smarties neu wyau bach wedi'u malu yn lle darnau bach o siocled - mae'r plant yn mwynhau'r rhain!
4. Ychwanegwch 300ml o ddŵr at sosban fach, ychwanegwch 2 lwy de o siwgr, ¼ y gymysgedd Chai masala a dwy lwy fwrdd o de dail rhydd (neu rhwygwch dau fag te a gwagio'r cynnwys!)
5. Berwch y gymysgedd, yna ychwanegwch 130ml o laeth a dewch â'r cyfan i'r berw eto (peidiwch â gadael i'r gymysgedd ferwi drosodd - mae hyn yn digwydd yn hawdd!)
6. Mudferwch y cyfan am 3-5 munud tan fod y te'n troi'n lliw brown euraidd. Hidlwch y gymysgedd trwy ridyll bach a'i gweini!

Awgrymiadau:

Os ydych yn hoffi sinsir, gallwch ychwanegu ychydig o sinsir ffres yn ystod Cam 3. Os ydych chi eisiau defnyddio llaeth o blanhigion, mae hynny'n iawn. Byddai llaeth ceirch yn ddewis da gan ei fod yn weddol drwchus ond byddai unrhyw fath yn iawn, ond cofiwch na fyddai angen i chi ferwi'r gymysgedd am gyn hired yng Ngham 3. Rhowch y sosban i socian yn syth ar ôl arllwys eich te - mae'n gwneud y golchi llestri lawer haws! Os nad oes gennych chi hidlydd, defnyddiwch fagiau te ond bydd angen i chi gymysgu'r cyfan yn y sosban ychydig yng ngham 1 i helpu mwydo'r te.

For more recipes from Pryia, go to: Pryia O’Shea on Twitter/Insta @pryiaoshea