Sgiwerau Cig Eidion Cymru Tikka Masala

Sgiwerau Cig Eidion Cymru Tikka Masala

Tikka beef skewers
Sgiwerau Cig Eidion Cymru Tikka Masala

Cynhwysion

  • 450g (1 pwys) O stêcs rymp Cig Eidion Cymru, wedi'u torri'n giwbiau mawr
  • 2 Ewin garlleg, wedi'u malu
  • 30ml (2 lwy fwrdd) O bâst tikka masala
  • 30ml (2 lwy fwrdd) O fintys ffres, wedi'i dorri
  • 150ml (¼ peint) O iogwrt naturiol

  Relish Papaia a Mintys:

  • 150ml (¼ peint) O iogwrt naturiol
  • 1Papaia, wedi'i blicio, heb hadau ac wedi'i dorri'n sleisiau bach
  • 30ml (2 lwy fwrdd) O jeli mintys
  • 150ml (¼ peint) O iogwrt naturiol
  • 1 Shibwnsyn, wedi'i sleisio'n denau
  • ¼ Ciwcymbr, wedi'i dorri'n giwbiau bach
  • Pinsiad o bowdwr tsili
  • Llond llaw o ddail mintys ffres

  Dull 

   1. Rhowch y garlleg, pâst tikka, mintys a'r iogwrt mewn dysgl fas hir. Cymysgwch y cyfan.
   2. Rhowch 3-4 darn o gig eidion ar sgiwerau metel hir neu sgiwerau pren (wedi'u mwydo mewn dŵr ymlaen llaw). Ychwanegwch y sgiwerau i’r gymysgedd iogwrt a'u rholio yn y cymysgedd i'w gorchuddio'n dda.
   3. Rhowch orchudd drostynt a'u rhoi yn yr oergell i farinadu am tua 30-60 munud
   4. Gwnewch y relish: Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen a'u cymysgu'n dda. Rhowch y sgiwerau o dan gril neu farbeciw wedi'i gynhesu ymlaen llaw a'u coginio am tua 15 munud, gan eu troi o bryd i'w gilydd nes eu bod wedi'u coginio drwyddynt ac yn frown.
   5. Gweinwch y sgiwerau gyda'r relish a reis wedi'i stemio.