RHOLIAU CREMPOG KWOKLYN

RHOLIAU CREMPOG KWOKLYN

Beth am roi cynnig ar y rholiau crempog hyfryd hyn i'w gweini yn eich Cinio Mawr.

Ar eu pennau eu hunain, neu gyda'ch hoff saws, mae'r parseli hyn yn llawn egin ffa ac yn hynod flasus!

Cynhwysion

 • 300g (6 cwpan) egin ffa
  • 6 india corn bach, wedi'u chwarteru ar eu hyd
  • 30g (1/4 cwpan) sbrigau bambŵ, wedi'u torri'n fras
  • 1 cwpan o borc char siu wedi'i rwygo'n ddarnau
  • 8 x 22cm (8 1/2 modfedd) lapwyr rholiau crempog
  • 3 llwy fwrdd o saws soi ysgafn
  • 1 llwy de o halen
  • 1/2 llwy de o bupur gwyn
  • 2 lwy de o siwgr

Dull

1. Rhowch wok ar wres uchel. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o olew ynghyd â'r egin ffa a'i ffrio am 1 munud, yna ychwanegwch yr india corn bach a'r sbrigau bambŵ a'u ffrio am funud arall.
Ychwanegwch y porc, y saws soi, halen, pupur a siwgr. Parhewch i ffrio'r cwbl am ychydig funudau tan fod popeth wedi'i gyfuno ac wedi'i goginio drwodd. Rhowch golandr dros bowlen fawr a thipio'r gymysgedd i mewn iddo i oeri a draenio.
Rhowch lapiwr rholyn crempog ar fwrdd torri llysiau gydag un gornel yn pwyntio tuag atoch a brwsiwch yr ymylon gyda dŵr. Llwywch 2-3 llwy fwrdd o'r gymysgedd oer i mewn i ganol lapiwr.
Plygwch y gornel waelod i fyny dros y llenwad, plygwch y corneli ochr i mewn i amgáu'r llenwad a chreu siâp selsig enfawr, yna'i rholio tuag at y gornel derfynol.
Defnyddiwch ychydig o ddŵr i helpu selio'r lapiwr. Ailadroddwch y broses gyda gweddill y lapwyr. Arllwyswch ddigon o olew i mewn i wok gydag ochrau dwfn fel bod y rholiau crempog yn gallu arnofio wedi i chi eu hychwanegu.
Cynheswch yr olew i 170C (340F) a choginiwch dau rolyn crempog ar y tro am 7-9 munud neu tan eu bod yn euraidd.
Tynnwch y rholiau o'r olew a'u rhoi ar silff oeri neu ar ddarn o bapur cegin ar blât. Pan fydd yr holl rholiau crempog wedi'u coginio, gweinwch nhw'n gynnes a mwynhewch!

Rysáit diolch i Chinese Takeaway in 5 by Kwoklyn Wan, Quadrille. Lluniau ©Sam Folan