Pizza Bach Cig Oen Cymru

Pizza Bach Cig Oen Cymru

Lamb pizzas
Pizza Bach Cig Oen Cymru

Cynhwysion

 • 225g (8oz) briwgig Cig Oen Cymru coch
 • 500g cymysgedd bara
 • 30ml (2 lwy fwrdd) purée tomato heulgras
 • Passata - 15ml (1 llwy fwrdd y pizza)
 • 1 tomato mawr, wedi ei dafellu
 • 4 madarch, wedi eu tafellu
 • ½ pupur gwyrdd, heb yr hadau ac wedi ei dafellu'n denau
 • 30ml (2 lwy fwrdd) perlysiau ffres, ee, parsli, basil
 • 50g (2oz) caws Mozzarella wedi ei gratio

Dull

Cynhwysion

 

   1. Twymwch y popty i farc nwy 8, 230°C, 450°F.
   2. Gwnewch y cymysgedd bara yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Yn y cyfamser ffriwch y brwigig cig oen coch yn sych mewn sosban, ychwanegwch y purée tomato heulgras a choginiwch nes ei fod wedi brownio.
   3. Tylinwch y toes yn ysgafn. Rhannwch y toes i tua 10 a'i rolio'n gylchoedd bach.
   4. Rhowch nhw ar dun pobi wedi'i iro, rhowch lwyaid o passatta ar bob cylch, yna tafell o domato, llwyaid o'r cymysgedd cig oen ac yna gweddill y cynhwysion.
   5. Gadewch nhw i godi am 5-10 munud yna rhowch nhw mewn ffwrn wedi'I gynhesu'n barod am 15-20 munud nes eu bod wedi codi ac yn frown euraid.
   6. Gweinwch yn gynnes gyda dail berwr neu golslo cartref.