FOCACCIA BLODAU GWYLLT

FOCACCIA BLODAU GWYLLT

Beth am roi cynnig ar y bara focaccia blodau gwyllt hynod brydferth a blasus hwn.

CYNHWYSION

 • Cymysgedd bara focaccia (ar gael mewn nifer o archfarchnadoedd)
 • Olew olewydd

Detholiad o berlysiau a blodau i addurno'r bara. Ar gyfer y bara fe ddefnyddion ni ddetholiad o eitemau o'r ardd a lonydd y pentref, gan gynnwys:

 • Shibwns
 • Cennin syfi
 • Peniganau (Dianthus)
 • Crib y ceiliog
 • Pansïau
 • Blodau clari
 • Saets cyrens duon
 • Oregano
 • Hadau danadl
 • Blodau hocys
 • Blodau tafod yr ych
 • Persli dail fflat
 • 'Cawsiau' hocys - plisg hadau'r hocysen goediog wedi'u casglu cyn y caledu

BYDD ANGEN ARNOCH

 • Powlen gymysgu
 • Tun bara llydan, fflat
 • Ffoil i orchuddio'r bara

DULL

Rhowch gymysgedd y bara yn y bowlen gymysgu ac ychwanegwch ddŵr ac olew olewydd. Gadewch y toes i godi cyn ei addurno.
Cynheswch y ffwrn i 210°
Defnyddiwch y blodau bwytadwy a'r perlysiau i addurno arwyneb y bara.
Gorchuddiwch y cyfan gyda ffoil a'i roi yn y ffwrn am 20 munud
Tynnwch y ffoil 5 munud cyn diwedd yr amser pobi.
Tynnwch y bara o'r ffwrn yn ofalus a'i adael i oeri cyn ei fwyta.