Diod eirin duon bach

Diod eirin duon bach

Sloe berries
Beth am roi cynnig ar y rysáit hon am ddiod ysgafn eirin duon bach y gallwch ei defnyddio mewn moctel neu fel diod flasus unrhyw adeg o'r diwrnod.

Am ddewis alcoholaidd, rhowch gynnig ar y rysáit hon am jin eirin duon bach!

Cynhwysion

  • 1kg eirin duon bach
  • 1 litr o ddŵr
  • Sudd 1 lemwn
  • 80g o siwgr gronynnog fesul 100ml o hylif

  Bydd hefyd angen arnoch liain mwslin.

  Dull

   Dewch â'r eirin duon bach, y dŵr a'r sudd lemwn i'r berw a'i mudferwi am 5 munud
   Defnyddiwch lwy bren neu stwnsiwr tatws i wasgu'r eirin duon bach wedi'u coginio, peidiwch â phoeni am y cerrig oherwydd byddwch yn eu hidlo allan nes ymlaen
   Pan fyddwch wedi gwasgu'r eirin duon bach, mudferwch y cyfan am 10 munud arall
   Arllwyswch y gymysgedd trwy hidlydd. Os hoffech i'ch diod fod yn glir, defnyddiwch fwslin i leinio'r hidlydd a pheidiwch â gwthio'r mwtrin drwodd. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau ychydig o liw, peidiwch â defnyddio mwslin
   Nesaf, bydd angen i chi fesur y sudd i gyfrifo faint o siwgr sydd ei angen (80g fesul 100ml)
   Glanhewch y sosban ddefnyddioch chi, arllwyswch y sudd yn ôl i mewn, ychwanegwch y siwgr a'i gynhesu'n araf bach tan i'w siwgr doddi'n llwyr
   Pan fydd wedi toddi, dewch â'r gymysgedd i'r berw a'i fudferwi am 10 munud arall. Pan fydd y ddiod wedi oeri, gallwch ei roi mewn poteli a'i defnyddio pryd fynnoch chi