Cacen Eisin Lemwn heb Glwten gan Rosie

Cacen Eisin Lemwn heb Glwten gan Rosie

Lemon drizzle cake
Mae hon yn gacen lemwn hynod ffres a blasus, basai neb byth yn dyfalu bod dim glwten ynddi. Gellir defnyddio croen oren neu leim os oes well gennych.

Cynhwysion

 • Croen 4 lemwn (neu leim/oren) 
 • 220g siwgr mân
 • 220g margarîn
 • 4 ŵy mawr
 • 220g blawd codi heb glwten
 • ½ llwy de o bowdwr codi
 • 1/8 llwy de o gwm xanthan (os nad yw eisoes yn eich blawd - edrychwch ar y bag)
 • 50g siocled gwyn (wedi toddi) 

Ar gyfer yr eisin: 

 • Sudd 1 lemwn
 • 2 lwy fwrdd o siwgr mân

Ar gyfer yr addurn (dewisol):

 • 50g siocled gwyn
 • Mwy o groen lemwn

Dull

1. Cynheswch y ffwrn i 160 gradd ffan (180 confensiynol). Irwch dun torth 1lb neu dun crwn 7 modfedd (gyda chwistrell olew neu gyda margarîn)
2. Toddwch y siocled (byrstiau byr ar osodiad isel yn y microdon neu mewn bowlen dros sosban o ddŵr sy'n mudferwi'n ysgafn). Ychwanegwch y siwgr mân a'r margarîn i'r bowlen a'i chwipio tan iddo droi'n olau ac yn ysgafn.
3. Ychwanegwch yr wyau, blawd, croen ffrwyth, gwm xanthan (os oes angen), powdwr codi a'r siocled gwyn a chymysgu'r cyfan yn dda. Trosglwyddwch y gymysgedd i'r tun torth/cacen a llyfnhewch y top
4. Pobwch am 40-45 munud cyn ei wirio - os yw sgiwer yn dod allan o ganol y gacen yn lân, mae'n barod, os nad yw, rhowch 5 munud arall i'r gacen cyn ei wirio eto
8. Paratowch yr eisin trwy gymysgu'r sudd lemwn a'r siwgr mân. Trosglwyddwch y gacen i silff oeri ar ôl ei adael i oeri yn y tun am 10 munud
9. Defnyddiwch ffon goctel i wneud llawer o dyllau bach yn nhop y gacen, yna arllwyswch yr eisin dros y gacen.
10. Gadewch y gacen i oeri'n llwyr cyn toddi'r siocled. Defnyddiwch lwy de i arllwys y siocled yn ysgafn mewn llinellau main dros dop y gacen. Ysgeintiwch gymysgedd o groen ffrwyth a siwgr mân ar y top.

For more recipes from Rosie, go to: Rosie Brandreth-Poynter at rosieandralphbake.co.uk @rosiebrandreth