SUT I WNEUD CLUSTOGAU BACH LAFANT

Mae lafant yn berlysieuyn sy'n gallu helpu gyda gorbryder, felly beth am hongian y clustogau lafant hyfryd hyn wrth ymyl eich gwely i'ch lleddfu a'ch helpu i gael noson dda o gwsg, neu ar handlen drws i gael chwa lonydd yn yr ystafell. Ar ben hynny, os byddwch yn cynaeafu eich lafant eich hun gan docio planhigion ar gyfer yr hydref ac yn defnyddio ffabrig wedi'i ailgylchu, maen nhw'n gwneud anrhegion cynaliadwy a diwastraff perffaith ar gyfer unrhyw achlysur!

BYDD ANGEN ARNOCH

 • Lafant
  • Ffabrig
  • Rhuban
  • Siswrn
  • Pensil a Phren mesur
  • Nodwydd gwnïo
  • Edau gotwm

CYFARWYDDIADAU

Tociwch a sychwch eich lafant, yna tynnwch y pennau blodau bach.

Cymerwch eich ffabrig a mesurwch bedwar petryal 10cm x 6cm.

Rhowch ddau ddarn o ffabrig plaen cefn wrth gefn, eu pinio yn eu lle, yna gwnïwch 5mm o'r ymylon dorroch chi ar hyd y ddwy ochr hir a'r un ochr fer, gan ddefnyddio pwyth rhedeg. Clymwch yr edau'n daclus.

Trowch eich poced y tu chwith, a'i llenwi gyda'r lafant sych.

Plygwch yr ymyl sy'n weddill 5mm i mewn, ei binio yn ei le, yna gwnïwch yr ymylol sydd wedi'u plygu gyda'i gilydd gan ddefnyddio trawsbwyth. Dyma eich cwdyn mewnol sy'n atal y lafant rhag dianc o'r glustog!

Cymerwch eich ffabrig patrymog, a'i roi cefn wrth gefn gyda'r patrwm ar y tu mewn, eu pinio a gwnïo gan ailadrodd cam pedwar.

Trowch eich poced y tu chwith, gwthiwch eich cwdyn llawn lafant i mewn, plygwch yr ymyl olaf 5mm i mewn a gwnïwch yr ymylon sydd wedi'u plygu gyda'i gilydd gan ddefnyddio trawsbwyth. Clymwch yr edau'n daclus.

Ta-da!  Hongiwch yr eitem orffenedig rhywle amlwg neu ei roi'n anrheg i rywun hoffus.

Beth am wneud clustogau lafant a'u postio i'ch cymdogion neu rywun yn eich cymuned i godi eu hwyliau.

Os yw hyn yn rhywbeth hawdd i chi, beth am rannu'ch sgiliau gwnïo gyda ffrindiau neu gymdogion gyda sesiwn hyfforddi sydyn ar zoom, ond cofiwch adael amser am baned a sgwrs hefyd!