Sut i wneud cadwyni papur

Sut i wneud cadwyni papur

Paper chains hanging in a shop.
Mae cadwyni papur yn haws eu gwneud na byntin hyd yn oed ac maen nhw'n berffaith i roi ychydig o liw i unrhyw Ginio Mawr neu ddigwyddiad tymhorol.

A wyddoch chi y cafodd cadwyn bapur hiraf y byd ei wneud gan 60 o bobl mewn 24 awr yng Ngholeg Cymunedol Paul D Camp yn Virginia, UDA? Bu'r gadwyn, a wnaed rhwng 4–5 Mehefin yn 2005, gyrraedd hyd anhygoel o 87.44 km (54.33 milltir)!

Y cwbl sydd ei angen arnoch i wneud eich cadwyni eich hun yw hen bapurau newydd, cylchgronau neu gerdyn lliw, siswrn a staplwr.

Mae stribedi o hen ffabrig neu hen fagiau plastig hyd yn oed hefyd yn wych i greu fersiwn gwahanol o gadwyni papur traddodiadol - defnyddiwch eich dychymyg. Ond, peidiwch â phoeni - does dim rhaid iddo fod dros 50 milltir o hyd...

Torrwch eich stribedi

Torrwch stribedi tua naw modfedd wrth un fodfedd a staplwch eich un cyntaf at ei gilydd i wneud cylch.

Cam nesaf

Rhowch y stribed nesaf trwy'r cylch a'i staplo i greu cylch o'i amgylch.

Gwnewch gadwyn

Parhewch fel hyn tan fod gennych chi gadwyn bapur hir i'w hongian fel addurn.

Beth am ddod ynghyd gyda'ch cymdogion i weld pwy all wneud y gadwyn bapur hiraf? Gallai pawb ysgrifennu rhywbeth y tu mewn i'w cadwyn - megis cerdd, ffaith amdanoch chi'ch hun neu ddymuniad - a'i hongian ar eich stryd.