Pwdin Brioche Siocled Gwyn a Mafon: Alex Hollywood

Pwdin Brioche Siocled Gwyn a Mafon: Alex Hollywood

Mae'r pwdin hwn yn rhyfeddol o hawdd i'w wneud, ac yn sicr yn bleserus!

"Oherwydd bod y bara hwn yn cynnwys llawer o fenyn nid oes angen menyn ar y bara yn fy fersiwn i o bwdin bara menyn."

 Digon i 4-6

Cynhwysion

 • 3 ŵy mawr
  • 300ml hufen dwbl
  • 300ml crème fraîche
  • ychydig o enllyn fanila
  • 100ml o laeth
  • 1 llwy fwrdd siwgr mân
  • 1 x 600g torth brioche
  • 120g botymau siocled gwyn (gallwch ddefnyddio rhai tywyll neu laeth os oes yn well gennych)
  • tua 300g o fafon

 

Cyfarwyddiadau

Cynheswch y ffwrn i 170°C/marc nwy 3.
Chwisgwch yr wyau, hufen, crème fraîche, llaeth, siwgr mân a fanila gyda'i gilydd yn ysgafn.
Torrwch y brioche yn dalpiau 2cm a gwasgaru hanner gwasgaru mewn dysgl bopty 30 x 20cm wedi'i iro â menyn ynghyd â hanner y botymau siocled a'r mafon. Ailadroddwch hwn unwaith eto.
Arllwyswch y gymysgedd hufen ac wy drosto, gwasgwch i lawr yn ysgafn yna pobwch am 25-30 munud neu nes ei fod yn frown euraidd. Os bydd y siocled yn dechrau llosgi, lleihewch y gwres ychydig.
Unwaith y bydd wedi coginio tynnwch o'r popty a'i weini'n gynnes gyda hufen neu gwstard.