Ymateb Gweithredu Cymunedol

Mae Cymunedau Eden Project wedi ymuno ag arweinwyr o wahanol sectorau i lansio'r Ymateb Gweithredu Cymunedol i annog pawb i wneud popeth y gallant i gefnogi eu cymunedau, a phobl fregus ac ynysedig.

Crëwyd yr Ymateb Gweithredu Cymunedol oherwydd yr her ddigynsail mae Covid-19 yn ei chyflwyno i bobl ym mhob cymdogaeth yn y DU. Gyda'n gilydd, rydym yn galw ar bawb i gymryd camau a fydd yn helpu cymunedau i ymdopi pan fydd effeithiau'r firws yn taro waethaf. 

 

Gadewch i ni ddod ynghyd i gynnal cryder cymunedol a chefnogi'r bobl o'n hamgylch. Lawrlwythwch ein poster am ddim a'i hongian o amgylch eich cymuned, neu rannu ein graffeg ar gyfer cyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i eraill bod eu gweithrediadau'n bwysig. 

 

Mae cefnogaeth gymunedol yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr mewn byd llawn heriau. Ein perthynas gyda phobl sy'n byw gerllaw yw enaid unrhyw gymuned iachus a gall ein helpu i gadw'n hapus ac yn gryf. Mae'n bosib bod anawsterau ar ddod a fydd yn cael effaith uniongyrchol arnom a'r sawl sy'n byw agosaf atom, ond gall ein cymdogion, teuluoedd a ffrindiau ein helpu i'w goresgyn. Mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn dod ynghyd ac yn gofalu am ein gilydd. Dyna pam rydym yn ymuno â'n ffrindiau a phartneriaid i alw ar bawb yn ein cymuned ehangach i weithredu mewn modd cadarnhaol ac uniongyrchol i gydweithio, cefnogi a gofalu am ein gilydd yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Peter Stewart, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymunedau Eden Project