Y Diolch Mawr

Y Diolch Mawr

Rhannwch eich Diolch a lledaenwch ychydig o lawenydd cymdogol

Mae'r ymateb cymunedol i Covid-19 wedi bod yn wirioneddol galonogol, gyda miloedd o bobl o ledled y DU wedi yn cefnogi ei gilydd ac yn edrych allan eu cymdogion a dieithriaid yn yr un modd. Mae Ymgyrch Dweud Diolch yn rhoi cyfle i ni ddweud diolch, i gael y genedl i ddathlu eu cymunedau ac i ledaenu llawenydd o gymydog i gymydog.

O ffenestri wedi'u haddurno'n llachar i godi calonnau pobl, i rannu bwyd a dosbarthu pecynnau bwyd a moddion, mae hyd yn oed y gweithrediadau lleiaf o garedigrwydd yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i bobl a allai fod yn ei chael hi'n anodd gan eu bod yn rhoi cyfle i ni greu cysylltiadau â'n cymdogion. Felly, os oes rhywun yr hoffech chi ddweud diolch wrthynt, ymunwch ag Ymgyrch Dweud Diolch, rhannwch eich gwerthfawrogiad yma a byddwch yn rhan o rywbeth arbennig.

rainbow egg and flower pot

Claire, Swydd Hertford – ‘Hoffwn ddiolch i fy nghymydog am fod yn #GoodEgg am roi ychydig o flawd i mi er mwyn i mi allu pobi cacennau gyda fy mhlant. Rwy'n ad-dalu'r ffafr gyda blodyn ac ŵy lliwgar! #TheBigThanks

Free range egg

Claire, Cernyw – ‘Rwyf wedi creu'r ŵy 'buarth' arbennig hwn i ddweud diolch wrth yr holl yrwyr sydd dal yn gweithio'n galed yn dosbarthu pecynnau #GoodEggs’

Decorated Egg on gas cannister

David, Cernyw – ‘Hoffwn ddiolch i'r bobl hyfryd sy'n dal i ddosbarthu nwy yng Nghernyw, felly rwyf wedi gwneud y #GoodEgg hwn i ddangos fy ngwerthfawrogiad’

chicken egg

Trish, Cernyw – ‘Rwy'n dweud diolch wrth fy ieir anhygoel am barhau i ddodwy digon o #GoodEggs felly does dim angen i ni fynd i'r siop!'