Y Daith Gerdded Fawr

Y Daith Gerdded Fawr

Ymunwch â ni ar gyfer Y Daith Fawr 2018

Dyma eich gwahoddiad i ymuno â ni ar Y Daith Fawr, yn cysylltu pobl a chymunedau ledled y DU.

Mae'r Daith Fawr yn ôl! Bydd pedwar cerddwr yn mynd allan ar bedwar llwybr ar draws ein pedair cenedl, gan gerdded dros 250 milltir dros 21 diwrnod ledled y DU i daflu goleuni ar y grwpiau a digwyddiadau gwych sy'n dod â phobl ynghyd.  

Mae'r Daith Fawr, syniad gan yr Eden Project a gyflwynir ar y cyd â'r Loteri Genedlaethol, yn cychwyn ym mis Mai, darllenwch ymlaen i ddarganfod sut gallwch chi gymryd rhan!

Cymerwch ran