Y Cinio Mawr I Gynghorau

Mae'r Cinio Mawr, syniad gan yr Eden Project, a wnaed yn bosib gan y Loteri Genedlaethol, yn dod â chymunedau at ei gilydd. Mae miliynau o bobl ledled y DU yn dod at ei gilydd bob blwyddyn i ddathlu cysylltiadau cymunedol a dod i adnabod ei gilydd ychydig yn well.  

Bu naw miliwn o bobl gymryd rhan y llynedd yn unig, gan greu a chryfhau cysylltiadau cymunedol ledled y DU sy'n bwysicach nag erioed o'r blaen, ac eleni mae hyd yn oed mwy o resymau i ddathlu!  

Mae'r Cinio Mawr Jiwbilî  yn rhan swyddogol o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines rhwng 2-5 Mehefin 2022, ac fel y llynedd, bydd yn cychwyn haf o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl wrth i ni ymuno ag achosion da ledled y DU ar gyfer Mis y Gymuned.

Mae'n bryd manteision ar y cyfle a dechrau cynllunio'ch dathliadau dan arweiniad y cyngor nawr!   Isod mae popeth sydd angen i chi ei wybod am Y Cinio Mawr a'r Cinio Mawr Jiwbilî, a sut y gall Cynghorau annog a chefnogi preswylwyr i gymryd rhan.   Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni  a chadwch i fyny gyda newyddion diweddaraf Y Cinio Mawr trwy gofrestru i dderbyn ein  cylchlythyr misol!

Two women talking

Sut aeth Cyngor Dinas Bradford ati i ymgorffori'r Cinio Mawr

Two woman hold plates of food.

Darganfyddwch pam fod y Cinio Mawr mor bwysig, a'r effaith mae wedi cael ledled y DU

Question mark

Dyma'n rhestr o Gwestiynau Cyffredin, os nad yw'ch cwestiwn ar y rhestr, cysylltwch â ni a gallwn eich helpu.

A group standing by a table of food on a street.

Cyngor iechyd a diogelwch, gwybodaeth am gau ffyrdd, a'n cynnig yswiriant arbennig - cyfeiriwch eich preswylwyr yma!

Lledaenwch y gair am eich cynlluniau gan ddefnyddio ein pecynnau cymorth, datganiad i'r wasg enghreifftiol ac asedau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol