Y Cinio Mawr I Gynghorau

Mae'r Cinio Mawr yn ymwneud â miliynau o bobl yn dod ynghyd i rannu bwyd, i gael hwyl ac i ddod i adnabod ei gilydd yn well.   

Syniad gan yr Eden Project yw'r Cinio Mawr a wnaed yn bosib gan y Loteri Genedlaethol, gyda dros chwe miliwn o bobl yn cymryd rhan bob blwyddyn, gan greu a chryfhau cysylltiadau cymunedol ledled y DU.

Penwythnos Y Cinio Mawr eleni yw 1-2 Mehefin 2019 a hoffem i gynghorau ledled y DU i gefnogi'r fenter.

Isod, mae popeth sydd angen i chi wybod am Y Cinio Mawr, pam ei fod yn bwysig a sut gall Cynghorau annog a chefnogi trigolion i ymuno. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni. Cadwch i fyny gyda holl ddatblygiadau'r Cinio Mawr trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr misol!

Two women talking

Sut aeth Cyngor Dinas Bradford ati i ymgorffori'r Cinio Mawr

Two woman hold plates of food.

Darganfyddwch pam fod y Cinio Mawr mor bwysig, a'r effaith mae wedi cael ledled y DU

colourful question marks

Dyma'n rhestr o Gwestiynau Cyffredin, os nad yw'ch cwestiwn ar y rhestr, cysylltwch â ni a gallwn eich helpu.

A man having his photo taken on a phone.

Gwneud hi'n hawdd lledaenu'r gair i'ch cymunedau am y Cinio Mawr! 

 

A group of smiling people having their photo taken.

Soniwch am beth sy'n digwydd - llenwch y manylion a'u hanfon at bapurau newydd lleol a gorsafoedd teledu a radio.

A woman carrying a trolley of cardboard boxes.

Esiampl o ffurflenni asesu risg y gall y sawl sy'n trefnu Cinio Mawr eu defnyddio

Two children standing in the rain behind a road closed sign that is covered in balloons.

Awgrymiadau a chyngor ar gyfer trigolion

Cymerwch ran, dathlwch a chrëwch gysylltiadau yn eich cymuned!