Y CINIO MAWR I ELUSENNAU

Rydym yn gwybod fod pethau gwych yn digwydd pan fydd pobl yn dod at ei gilydd, felly rydym yn gwahodd pob elusen i gymryd rhan a bod yn rhan o Ginio Mawr 2022.

Mae'r Cinio Mawr Jiwbilî yn rhan swyddogol o ddathliadau Jiwbilî Blatinwm y Frenhines rhwng 2-5 Mehefin 2022, ac fel y llynedd, bydd yn cychwyn haf o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl wrth i ni ymuno ag achosion da ledled y DU ar gyfer Mis y Gymuned.

Yn 2021, codwyd £7.4miliwn mewn digwyddiadau Cinio Mawr, gyda’r mwyafrif ohono (77%) ar gyfer elusennau neu achosion lleol, gan aros yn y cymunedau sydd ei angen.

P'un a ydych yn cynnal digwyddiad i godi arian i'ch elusen, yn lledaenu'r gair am yr hyn yr ydych yn ei wneud, neu'n diolch i'ch gwirfoddolwyr, byddwch yn ymuno â miliynau o bobl ledled y DU wrth gwrdd a chael sgwrs dros damaid i'w fwyta.

Isod, mae popeth sydd angen i chi wybod am Y Cinio Mawr, pam ei fod yn bwysig a sut gall eich sefydliad annog a chefnogi'ch staff a chwsmeriaid i gymryd rhan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni a bydd ein tîm yn hapus i helpu. Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Cinio Mawr a'r Cinio Mawr Jiwbilî, trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr misol!