Y CINIO MAWR AR GYFER EICH SEFYDLIAD

Y Cinio Mawr yw ymgynulliad blynyddol y DU ar gyfer cymdogion - yr un diwrnod o'r flwyddyn pan mae pobl yn dod ynghyd i gwrdd, cyfarch, rhannu, chwarae, chwerthin ac, wrth gwrs, i fwyta, am ddim rheswm arall oni bai bod angen i ni wneud.

Mae'r Cinio Mawr, syniad gan yr Eden Project, a ariannir gan y Loteri Genedlaethol, wedi tyfu blwyddyn ar ôl blwyddyn ers yr un cyntaf un yn ôl yn 2009. Y llynedd, bu 9.3 miliwn o bobl gymryd rhan, gan greu a chryfhau cysylltiadau cymunedol ledled y DU. Eleni, fe gynhelir y Cinio Mawr ar ddydd Sul 3 Mehefin a hoffem i gymaint o bobl â phosib gymryd rhan!

Isod, mae popeth sydd angen i chi wybod am y Cinio Mawr, pam ei fod yn bwysig a sut gall eich sefydliad annog a chefnogi'ch staff, rhwydwaith neu fudd-ddeiliaid i ymuno. 

Os hoffech weithio gyda ni i ddod â phobl ynghyd dros fwyd, cyfeillgarwch a hwyl, neu os ydych yn awyddus i ddod â'ch cydweithwyr ynghyd dros Ginio Mawr yn eich gweithle, cysylltwch â Hannah Crump

What is a Big Lunch video screenshot

Mae'r ffilm fer hon yn esbonio'r cyfan a gallwch ei rannu gyda'ch rhwydweithiau!

friends walking.

Ymunwch â ni ar gyfer Y Daith Fawr 2018

A man having his photo taken on a phone.

Gwneud hi'n hawdd lledaenu'r gair i'ch cymunedau am y Cinio Mawr!

A group of smiling people having their photo taken.

Soniwch am beth sy'n digwydd - llenwch y manylion a'u hanfon at bapurau newydd lleol a gorsafoedd teledu a radio.

Photo of a rooftop Big Lunch in London

Ychydig o luniau i'ch helpu i ledaenu'r gair am y Cinio Mawr

The Big Lunch and National Lottery logo

I'ch helpu i ledaenu'r gair

colourful question marks

Dyma'n rhestr o Gwestiynau Cyffredin, os nad yw'ch cwestiwn ar y rhestr, cysylltwch â ni a gallwn eich helpu.

Two woman hold plates of food.

Darganfyddwch pam fod y Cinio Mawr mor bwysig, a'r effaith mae wedi cael ledled y DU