Taith Gymunedol

Taith Gymunedol

taith gymunedol

Lledaenu natur gymdogol ledled y DU!
17-31 Mai 2019

Dewch i ymuno â ni ar daith gymunedol Y Cinio Mawr 2019!

Mae'r Daith Gerdded Gymunedol ar y gweill a dydyn ni methu aros i gyhoeddi ein cerddwyr anhygoel eleni.

O 17 Mai, bydd pedwar tîm (un o bob cenedl) yn camu allan ar bedwar llwybr yn cysylltu pobl a chymunedau ledled y DU ac yn darganfod sut maen nhw'n paratoi ar gyfer ein penwythnos mwyaf o'r flwyddyn - Y Cinio Mawr. Dros bythefnos, bydd y cerddwyr yn teithio ar draws Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru ac yn cerdded adref mewn pryd i baratoi ar gyfer eu Cinio Mawr eu hunain - am ymroddiad! 

Dywedwch fwy wrthyf...

Bydd taith gerdded gymunedol Y Cinio Mawr 2019 yn ein helpu i gysylltu pobl a chymunedau wrth i gyfri'r diwrnodau cyn Y Cinio Mawr ar benwythnos cyntaf mis Mehefin. Bydd taith gerdded gymunedol Y Cinio Mawr yn cysylltu cymunedau mewn modd go iawn ac mewn modd symbolaidd.  Bob dydd ar y daith, bydd y cerddwyr yn rhannu eu taith yn ogystal â thaflu goleuni ar brosiectau cymunedol ysbrydoledig ac yn dathlu'r bobl sy'n ganolog i'r gymuned ac sy'n gwneud gwahaniaeth.

Byddwn hefyd yn gofyn i bobl ymuno â ni ar y ffordd i annog unigolion i ddarganfod mwy am Y Cinio Mawr ac i gymryd rhan. Gyda'n gilydd, credwn y gallwn godi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o brosiectau a chyfleoedd cymunedol allan yno ac annog mwy o bobl i gymryd y cam cyntaf at gymryd rhan yn Y Cinio Mawr eleni!