Taith Gymunedol

Taith Gymunedol

taith gymunedol

Lledaenu natur gymdogol ledled y DU!
17-31 Mai 2019

Dewch i ymuno â ni ar daith gymunedol Y Cinio Mawr 2019!

Rydyn ni'n chwilio am 8 person cymunedol i ymuno a ni ar ein taith ar draws y DU, gan ymweld â phrosiectau, strydoedd a chymdogaethau sy'n dod â phobl at ei gilydd.

Os ydych chi'n hoffi pobl, gydag angerdd i'r gymuned, ac nad ydych chi'n ofni teithio ambell filltir, gall hyn fod yr her berffaith i chi! Bydd yna gerdded a llawer o sgwrsio wrth i ni gwrdd â stopiau cymunedol a darganfod y pethau gwych mae cymdogion yn cynllunio ar gyfer Y Cinio Mawr 2019 a thu hwnt.

Dywedwch mwy...

Yn ddechrau ar ddydd Gwener 17 Mai, bydd pedwar tîm yn dilyn pedwar llwybr, i gysylltu pobl a chymunedau wrth iddynt ddarganfod sut mae'r genedl yn paratoi ar gyfer Y Cinio Mawr. Dros bythefnos byddant yn teithio ar draws Yr Alban, Gogledd Iwerddon, Cymru a Lloegr wrth iddynt gerdded adref mewn pryd i ymuno â dathliadau Cinio Mawr eu hunain ar penwythnos cyntaf mis Mehefin.

Bob dydd bydd ein timau yn rhannu cariad Y Cinio Mawr trwy roi sylw at brosiectau cymunedol anhygoel wrth iddyn nhw baratoi am y penwythnos mawr, a byddwn yn dathlu'r bobl sydd wrth wraidd ein cymunedau ac yn gwneud gwahaniaeth.