Sut Gall Eich Sefydliad Gymryd Rhan?

Bob blwyddyn, mae nifer o sefydliadau ledled y DU yn cymryd rhan yn Y Cinio Mawr a buasem wrth ein boddau pe gallech wneud yr un fath! Dyma sut:

Lledaenwch y gair

Anogwch eich rhwydwaith, cefnogwyr a budd-ddeiliaid i fod yn rhan o'r Cinio Mawr trwy ledaenu'r gair!

Cysylltwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol a rhannwch #YCinioMawr a'n pecyn y Cinio Mawr y gellir ei lawrlwytho am ddim.

Gallwch hefyd hyrwyddo'r Cinio Mawr ar eich gwefan, mewn cylchlythyron neu gyhoeddiadau neu fel rhan o'ch rhaglen o ddigwyddiadau. Mae ein pecyn cymorth yn cynnwys templedi o destun a negeseuon trydar, a gallwch ddefnyddio'n lluniau, logos a sampl o ddatganiad i'r wasg i'ch helpu.

Anogwch eich tîm i gynnal Cinio Mawr

Gofynnwch i'ch tîm cyfathrebu mewnol i helpu lledaenu'r gair i'ch staff trwy gylchlythyron ac e-byst mewnol, gan eu hannog i drefnu Cinio Mawr yn eu cymdogaeth eu hunain. Gallech hyd yn oed benodi eiriolwr y Cinio Mawr i rannu'r syniad mewn cyfarfodydd!

Trefnwch ddigwyddiad yn y gweithle:

  • Beth am gael cinio gyda'ch gilydd - gwahoddwch grŵp o gydweithwyr i gael cinio gyda'i gilydd, rhannwch lun gyda'ch tîm ehangach gan eu cyfeirio at ein gwefan
  • Rhowch gynnig ar ein rwlét ryseitiau coginiwch rywbeth dydych chi erioed wedi'i wneud o'r blaen a'i rannu gyda'ch cydweithwyr (mae gennym lawer o syniadau ar gyfer ryseitiau i chi!). Anogwch eich tîm i lawrlwytho pecyn y Cinio Mawr a rhoi cynnig ar rysáit newydd yn eu Cinio Mawr. 

The Big Lunch in a street