Gwnewch eich garlant sitrws Nadoligaidd eich hun

Citrus garland

Eleni, beth am roi cynnig ar wneud eich garlant sitrws sych eich hun, addurn Nadolig di-wastraff a fydd yn creu arogl hynod Nadoligaidd yn eich cartref. Gallwch hongiad yr addurn ar eich coeden neu rhywle o amgylch y tŷ.

Bydd angen arnoch

  • Un oren mawr
  • Cortyn/llinyn neu ruban
  • Un pecyn o ffyn sinamon
  • Clofs (dewisol)
  • Gweillen fwyta neu sgiwer

Cyfarwyddiadau

Sleisiwch yr oren

Dechreuwch trwy sleisio'r oren yn ddarnau tua hanner centimetr o drwch. Bydd sleisys tenau'n sychu'n gynt ond peidiwch â phoeni os nad yw pob darn union yr un maint.

Gwnewch dwll

Ar ôl sleisio'r oren, gwnewch dwll ar dop pob darn gan ddefnyddio eich sgiwer neu weillen fwyta. Bydd gweillen fwyta yn gwneud twll mwy a fydd yn gwneud hi'n haws i roi eich garlant at ei gilydd.

Amser ar gyfer y ffwrn

Nesaf, rhowch y sleisys oren ar silff oeri.   Byddant yn sychu'n gynt ac yn fwy cyson ar silff oeri ond gallwch hefyd ddefnyddio silff bobi gan roi'r sleisys ar bapur pobi. Rhowch nhw yn y ffwrn ar 65* am 4 awr.

Pan nad yw'r sleisys oren yn suddlon bellach, tynnwch nhw o'r ffwrn a'u gadael i oeri. Os ydyn nhw'n teimlo braidd yn ludiog, peidiwch â phoeni, gadewch nhw i sychu'n drwyadl dros nos.

Rhowch y cwbl at ei gilydd

Nawr, mae'n bryd rhoi eich garlant at ei gilydd! Rhowch y clofs mewn patrwm o'ch dewis o amgylch ymylon y sleisys. Mae hwn yn ddewisol felly gallwch ddefnyddio addurn gwahanol os oes yn well gennych neu dim addurn o gwbl!

Gwthiwch eich cortyn neu ruban trwy'r twll wnaethoch chi yn un o'ch sleisys oren a chlymwch gwlwm ar y diwedd. Yna, rhowch y sleisys eraill a'r ffyn sinamon ar y cortyn gan adael lle rhwng bob un i newid hyd y garlant. Cofiwch wneud cwlwm ar ôl y sleis olaf.

A dyna chi, addurn sy'n edrych (ac yn arogleuo) fel y Nadolig y gallwch ei fwynhau bob blwyddyn!

Os yw hwn wedi eich ysbrydoli i wneud mwy o'ch addurniadau eich hun, beth am roi cynnig ar y calonnau crog hyn.