Gwnewch eich cracers Nadoligaidd eich hun

Outline of Christmas cracker with illustrated design of light blue graphics, including a mince pie, gingerbread man, christmas pudding and candy cane. The Big Lunch at Christmas logo is in the centre.

Yn edrych am grefft Nadoligaidd hwyliog a fydd yn ychwanegu rhywbeth arbennig at fwrdd eich Cinio Mawr?

Mae cracers cartref yn hawdd i'w gwneud gyda manion bethau o bob rhan o'r cartref a gallwch eu haddasu sut bynnag y dymunwch.

Byddwch yn greadigol gyda'r hyn rydych chi'n ei roi y tu mewn. Ysgrifennwch jôc Nadoligaidd i bobl ei rannu – maen nhw'n wych ar gyfer cychwyn sgwrs neu beth am gynnwys rhywbeth mwy personol, fel hoff atgof neu un doniol. Efallai eich bod am neilltuo heriau ar hap, megis snecian gair od mewn sgwrs, neu eu defnyddio i helpu pobl i ddod i adnabod ei gilydd yn well – allwch chi ddod o hyd i rywun sydd ddim yn hoffi mins peis?

Templed cracers Nadolig

 

 

What you'll need

 • Ein templed cracers Nadolig
 • Darn o gerdyn
 • Pensiliau neu feiros i liwio
 • Siswrn
 • Cyllell grefft, mat torri a phren mesur, os oes gennych rai
 • Tiwb cardbord bach – mae rholyn toiled o’ch ailgylchu yn berffaith!
 • Ffon glud neu dâp gludiog
 • Rhuban, gwlân neu linyn
 • Unrhyw beth yr hoffech ei roi y tu mewn!
 • Clepiau cracers (dewisol)
 • Papur sidan neu bapur wedi'i rwygo - os nad ydych chi eisiau unrhyw beth i ratlo (dewisol)
1) Argraffwch ein templed cracer Nadoligaidd ar ddarn o gerdyn.
2) Addurnwch y templed trwy liwio'r patrwm neu gadewch fel y mae.
3) Torrwch eich cracer allan yn ofalus, os yn bosibl defnyddiwch gyllell grefft ar gyfer y darnau anoddach.
4) Sgoriwch ar hyd y llinellau plygu - mae hyn yn ei gwneud hi'n haws rhoi'r cracer at ei gilydd.
5) Lapiwch eich templed o amgylch y tiwb cardbord a'i glymu â thâp neu lud.
6) Clymwch un pen o'r cracer gyda rhuban, gwlân neu linyn. Dylai'r toriadau gasglu at ei gilydd wrth i chi dynnu popeth ynghyd
7) Ychwanegwch jôc, nodyn, syrpreis neu ddanteithion trwy'r pen agored, yna clymwch yn yr un modd.
8) Dewch â'ch Cinio Mawr adeg Dolig i westeion ei fwynhau.

Mae cracer cartref hefyd yn gwneud anrheg hyfryd. Lledaenwch ychydig o hwyl a gadewch un ar garreg y drws, ar ddesg neu o dan y goeden!