Rhannu

Gyda Covid-19 yn rhan o bron bob sgwrs ac yn effeithio ar bob un ohonom, mae'n bwysig ein bod yn rhannu gwybodaeth a chyngor cywir. Mae llawer iawn o wybodaeth gamarweiniol ar gael ar-lein o awgrymiadau iechyd anghywir i dybiaethau annefnyddiol.

Cefnogwch eich cymuned trwy rannu gwybodaeth o ffynonellau dibynadwy a byddwch yn ymwybodol o effaith negyddol posib rhannu rhai mathau o gynnwys. Gyda'r sefyllfa'n datblygu'n gyflym, sicrhewch fod y wybodaeth yn gyfredol hefyd.

Coronafeirws: Beth sydd angen i chi wneud


World Health Organisation

 Iechyd Cyhoeddus Cymru


Arweiniad llywodraeth y DU ar gyfer y sector elusennol

Cyllid ar gael i sefydliadau cymunedol

Angen cyllid i gychwyn prosiect Ymateb Gweithredu Cymunedol? Mae Semble wedi casglu'r holl opsiynau ariannu cyfredol ynghyd yma.

Dyma ddolen i'r Neighbourly Community Fund newydd a gefnogir gan M&S, Lidl, Aldi, Danone a Coca-Cola European Partners.

Two Ridings Community Foundation

Cronfa cymorth tlodi brys oherwydd y coronafeirws