Rhaglen Y Cinio Mawr Ar-lein

Mae gwahoddiad i bawb gymryd rhan yn Y Cinio Digidol Mawr, a dyna pam rydym wedi trefnu llwythi o ddigwyddiadau i chi ymuno ynddynt dros y penwythnos. Dewiswch un neu bob un - chi sydd i ddewis.

Byddwn yn rhannu gwybodaeth bellach a manylion ar sut i ymuno yn agosach at yr amser felly cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac edrychwch ar TheBigLunch.com i weld y wybodaeth ddiweddaraf hefyd.

Dydd Sadwrn 6 Mehefin

9.00 - Gwnewch addurniadau gyda Mo a pharatowch ar gyfer y parti gyda'r sesiwn hwn ar Facebook Live, @edencommunities

Cyfle i wneud crefftau o flodau wedi'u hailgylchu o amgylch y tŷ gyda Mo, aelod ein tîm o'r Alban. Does dim angen cofrestru. 

11.00 - Coginio gyda Manon Lagreve - ymunwch â'n Parti Gwylio ar Facebook, @edencommunities

Codwch eich chwant bwyd a pharatowch ar gyfer Y Cinio Digidol Mawr gyda Manon Lagreve. Does dim angen cofrestru. 

12.00 - Ymunwch â ni ar gyfer Awr Ddigidol Y Cinio Mawr  COFRESTRWCH

Cydiwch yn eich hoff frechdan (neu beth bynnag sy'n cymryd eich ffansi) ac ymunwch â ni am sgwrs ac ychydig o hwyl dros ginio. Y Cinio Mawr yw penwythnos y DU o ddangos eu diolch i'w cymdogion a chymunedau, a nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni wneud amser ar gyfer ein gilydd, felly ymunwch â ni wrth i ni gael y genedl yn siarad dros baned a rhywbeth i'w fwyta.

15.00 - Rhowch y tegell ymlaen am Egwyl De Genedlaethol gyda PG Tips - COFRESTRWCH

Rhowch y tegell ymlaen a chydiwch mewn bisgïen neu ddwy wrth i ni gymryd hoe fach ar gyfer yr Egwyl De Genedlaethol. Byddwn yn dweud 'diolch i'r gwirfoddolwyr' ac yn cael sgwrs gyda'r seicotherapydd Lucy Beresford am fuddion cyfranogiad a chyswllt cymunedol. 

18.00 - Yr hanner awr hapus - COFRESTRWCH

Rhowch eich esgidiau dawnsio ymlaen a pharatowch ddiod feddal ar gyfer ein parti nos Sadwrn gyda'r Cyflwynydd a Phersonoliaeth o'r Teledu, Saira Khan.

23.00 - Arhoswch i fyny am Ginio Fin Nos gydag adar y nos - COFRESTRWCH

Ymunwch â ni ar ôl machlud yr haul wrth i ni eistedd yn ôl a gwylio'r sêr gyda Chinio Fin Nos. Rydym eisiau i bawb allu mwynhau Cinio Mawr felly os mai aderyn y nos ydych chi, os yw bywyd yn arbennig o brysur ar hyn o bryd, neu os ydych chi'n gweithio gyda'r nos ac yn methu ymuno â ni yn ystod y dydd, mae'r Cinio Fin Nos yn berffaith i chi! 

Dydd Sul 7 Mehefin

9.00 - Amser Stori - COFRESTRWCH

Gweithgaredd hamddenol i gychwyn eich bore Sul gyda chwpl o straeon yn rhannu hanesion o lwyddiant, cyswllt a chymuned.

10.00 - Pobi gydag Alana Spencer - ymunwch â'n Parti Gwylio ar Facebook, @edencommunities

Codwch eich chwant bwyd a pharatowch ar gyfer Y Cinio Digidol Mawr gydag Alana Spencer. Mae Alana Spencer, perchennog Ridiculously Rich by Alana ac enillydd The Apprentice 2016, wedi tyfu ei busnes o bobi yng nghegin ei rhieni i gynhyrchu'i holl gynnyrch cartref yn ei becws pwrpasol yn ei thref gartref o Aberystwyth. Mae Alana wedi cyhoeddi'r rhestr o gynhwysion byddwch eu hangen ar gyfer ei sesiwn cyd-goginio yma.

12.00 - Ymunwch â ni ar gyfer Awr Ddigidol Y Cinio Mawr - COFRESTRWCH

Cydiwch yn eich hoff frechdan (neu beth bynnag sy'n cymryd eich ffansi) ac ymunwch â ni am sgwrs ac ychydig o hwyl dros ginio. Y Cinio Mawr yw penwythnos y DU o ddangos eu diolch i'w cymdogion a chymunedau, a nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni wneud amser ar gyfer ein gilydd, felly ymunwch â ni wrth i ni gael y genedl yn siarad dros baned a rhywbeth i'w fwyta. 

15.00 - Rhowch y tegell ymlaen am Egwyl De Genedlaethol gyda PG Tips - COFRESTRWCH

Rhowch y tegell ymlaen a chydiwch mewn bisgïen neu ddwy wrth i ni gymryd hoe fach ar gyfer yr Egwyl De Genedlaethol. Byddwn yn dweud 'diolch i'r gwirfoddolwyr' ac yn cael sgwrs am fuddion cyfranogiad a chyswllt cymunedol.

18.00 - Amser cwis! - COFRESTRWCH

Ymunwch â ni am gwis i'r teulu cyfan gyda'n cwis-feistr Jack, ond rhowch eich ysbryd cystadleuol naill ochr, mae hwn dim mwy nag ychydig o hwyl i ddod â phenwythnos anhygoel i ben!