Proffil Cerddwr - Noel Johnston

Noel Johnston image.

Llwybr Cerdded: Gogledd Iwerddon

'Rydw i eisiau helpu dangos pa mor bwerus gallwn ni fod pan rydyn ni'n penderfynu cyflawni rhywbeth anarferol.'

Mr Motivator

Mae Noel Johnston o Omagh, Belfast yn gweithio fel hyfforddwr a mentor hunangyflogedig. Mae wedi bod yn aelod cadarn o'i gymuned leol am dros 10 mlynedd ac mae'n mwynhau cymryd rhan mewn digwyddiadau, o godi arian ar gyfer pobl leol i hyfforddi chwaraeon.

Bob tro'n un i neidio at gyfle newydd a chyffrous, dywedodd Noel, 'Mae profiadau newydd fel hwn yn tueddu i greu awydd ym mhobl i ddod allan o du ôl i'r llenni, i gymryd rhan a helpu ei gilydd. I fi, cael y cyfle i gwrdd â phrosiectau a gweld y gwaith gwych sy'n cael ei wneud mewn cymunedau ledled y wlad yw'r unig ffordd o wneud hyn. Pwy sydd ddim eisiau cyfle i gwrdd â phobl newydd ac wynebu heriau'n uniongyrchol? I fi, dyna yw bywyd!'

Adeiladu dyfodol cadarnhaol

Dywedodd Noel, sy'n hunan-addysgu ei merch o adref, ei bod yn gwneud y daith gerdded er mwyn ei hysbrydoli hi, 'Rydw i eisiau dangos iddi, beth bynnag rydw i'n gwneud, ei bod hi'n gallu ei drechu.' Dydy e chwaith yn methu aros i gwrdd â phobl newydd ar y daith a deall sut mae cymunedau'n cysylltu ledled y DU, 'Dyma'r bobl sy'n gwneud eu gorau i hyrwyddo synnwyr cryf o gymuned yn eu hardaloedd lleol, gyda charedigrwydd a synnwyr o undod. Camau gweithredu cadarnhaol gan un neu ddau o bobl yw'r cwbl sydd ei angen weithiau i uno cymuned.'