Proffil Cerddwr - Jane Knight

Llwybr Cerdded: Cernyw

'Rwy'n hoffi amrywiaeth Llwybr Arfordir De Orllewin Lloegr ond rydw i'n hapus yn cerdded unrhyw le (heb lawer o geir). Fy nod yw cerdded Llwybr Arfordir De Orllewin Lloegr i gyd a fy nghynllun oedd ceisio cwblhau'r traean cyntaf yr haf hwn, tan i mi glywed am y Daith Gerdded Fawr.'

Menyw hunangynhaliol

Daw Jane Knight yn wreiddiol o Leek yn Swydd Stafford ond mae bellach yn byw yng Nghernyw. Mae hi'n gweithio fel Pensaer Tirwedd yn yr Eden Project ac fel rhywun sy'n hoff o arddio, ei nod yw bod yn hunangynhaliol gan dyfu eu ffrwythau a llysiau eu hun. Wedi'i hysbrydoli gan ymweliad Brendan Cox i'r Eden Project ym mis Ionawr 2017, mae hi wedi bod ynghlwm ers meddwl am y syniad ac mae ganddi ffydd yn y prosiect. Yn aml yn cymryd rhan mewn anturiaethau tramor, fe ddywedodd hi wrthym ei bod yn edrych ymlaen at antur ar dir 'cartref' ac ar gyflymdra arafach na'i bywyd o ddydd i ddydd. 'Rwy'n gwybod y byddaf yn cael fy ysbrydoli a fy nghyffroi gan y dirwedd ddynol a'r un ddaearyddol.'

Mae Jane yn eiriolwr mawr o werth cerdded er iechyd a llesiant. Aeth hi ymlaen i ddweud: 'Rwy'n ystyried fy hun i fod yn berson heini, ond dydw i ddim wir yn gwneud llawer o chwaraeon. Yr hyn rwy'n mwynhau gwneud yw cerdded - mae'n fy helpu i feddwl, ymlacio a chadw'n heni. Rwy'n gobeithio y bydd fy iechyd a llesiant yn gwella yn sgil gwneud y Daith Gerdded Fawr.'

Pwysigrwydd y cof

Dywedodd Jane wrthym ei bod yn gosod her gorfforol i'w hun bob blwyddyn, yn ddelfrydol un sy'n helpu codi arian i elusen. 'Rydw i wedi cymryd rhan yn nigwyddiadau Trailwalker a Trailtrekker Oxfam naw tro (mae hynny'n cynnwys cerdded 100km ar draws cefn gwlad rhyfeddol, yn ddi-stop mwy neu lai) yn ogystal â thaith gerdded Macmillan o Stonehenge i Avebury a'r Moonwalk o amgylch strydoedd Llundain,' Mae hi hefyd wedi cerdded Taith Sant Cuthbert, sy'n pontio'r ffin rhwng yr Alban a Lloegr. 'Rydw i wedi dysgu bod ffisioleg ein corff yn eithaf anhygoel; a sut i harneisio pŵer y cof a mwynhau buddiannau cyflawniad.'