PAM DDYLAI CYMDEITHASAU TAI GEFNOGI'R CINIO MAWR?

Yr uchelgais y tu ôl i’r Cinio Mawr oedd creu adeg yn y flwyddyn a fyddai’n berchen i bawb – math o Ddiwrnod Diolchgarwch i gymdogion, oherwydd, y tu ôl i’r cacennau a’r bynting, mae’r potensial i greu newid go iawn yn ein cymunedau gyda diwrnod sy’n adeiladu cyfalaf cymdeithasol ar raddfa enfawr.

Rydym yn siarad llawer am 'gymunedau cysylltiedig' a’r canlyniadau cadarnhaol a ddaw yn eu sgil. Yr hyn a olygwn gyda ‘chymuned gysylltiedig’ yw un lle rydych yn adnabod y person drws nesaf i chi: dweud helo, gwenu, chwifio llaw a stopio am sgwrs o bryd i’w gilydd. Gallai olygu benthyg cwpan o siwgr, neu fod y plant yn chwarae gyda’i gilydd mewn mannau cymunedol, neu wahodd eich cymdogion i wylio’r pêl-droed gyda’ch gilydd. Yn y pen draw, mae cymunedau cysylltiedig yn golygu bod trigolion yn edrych allan am ei gilydd.

Mae'r Cinio Mawr yn darparu platfform syml o le gall y pethau hyn dyfu, o gyfeillgarwch anffurfiol, hwyl a sgyrsiau ar y diwrnod, i fynd i'r afael â materion cymunedol ehangach y gallai effeithio ar stryd neu gymdogaeth. I nifer, mae cynnal Cinio Mawr yn sbarduno brwdfrydedd i wneud mwy o bethau yn eu cymuned, i wneud gwahaniaeth cadarnhaol lle maen nhw'n byw. 

Mae pobl sy'n trefnu Cinio Mawr yn dweud eu bod yn teimlo mwy ysbrydoledig (77%), abl (82%) a hyderus (82%) am gymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol o ganlyniad, ac mae 65% yn mynd ymlaen i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol eraill gyda phobl iddyn nhw gwrdd â hwy yn y Cinio Mawr. Mae 74% o'r trefnwyr yn teimlo cynnydd yn eu synnwyr o gymuned, gyda 88% yn teimlo'n well am yr ardal lle maen nhw'n byw. 

Mae cymunedau cysylltiedig yn fwy gwydn. Maen nhw'n gallu bownsio yn ôl yn well pan mae pethau'n anodd, yn gallu diogelu a pharatoi ei hunain ar gyfer materion byd-eang, ac maen nhw'n hapusach ac yn fwy iachus. Yn ôl ymchwil, mae natur gymdogol hefyd yn creu buddion economaidd sylweddol i gymdeithas y DU, gan gynrychioli arbediad blynyddol gwerth cyfanswm o £23.8 biliwn i wasanaethau cyhoeddus. 

Eithaf da ar gyfer gweithgaredd sydd, yn y pen draw, mor syml ag eistedd i lawr i rannu pryd o fwyd!