NEWYDDION O GYMRU: MEDI

Digwyddiadau

Cyfarfod rhwydweithio cenedlaethol Cymru a Lloegr - 12 a 13 Hydref 

Rydym yn edrych ymlaen at ddod â phobl o'n ddwy genedl at ei gilydd ymhen ychydig wythnosau am benwythnos gwych o rannu a chysylltu. Yn anffodus, mae'r digwyddiad yn llawn, ond os hoffech fod ar y rhestr aros, cysylltwch â Sam ar sevans@edenproject.com

Dad-ddofi tir a'ch cymuned gyda Tyfu'n Wyllt - 15 Hydref 

Ar gyfer ein cyfarfod nesaf ym Mhowys, rydym yn ymuno â Tyfu'n Wyllt i ddarparu hyfforddiant hynod ddiddorol ar ddad-ddofi tir a sut mae cymunedau'n gallu bod yn rhan ohono. Os hoffech fynychu, cysylltwch â Sam ar sevans@edenproject.com am ragor o wybodaeth. 

Cynnal prosiectau sy'n pontio'r cenedlaethau - 22 Hydref 6-8pm, 23 Hydref 12-2pm

Ymunwch â Chymunedau Eden Project a phobl gyda meddylfryd cymunedol o ledled y DU mewn gweithdy ar-lein am ddim ar sut i gynnal prosiectau neu ddigwyddiadau sy'n pontio'r cenedlaethau yn hytrach na rhai sydd ar agor i grwpiau penodol o genedlaethau yn unig.

Byddwch yn cael eich gwahodd i rannu'ch profiadau ac yn cael cyfle i siarad ag eraill sydd yn yr un sefyllfa ac i ddysgu ohonynt. Os nad ydych chi wedi ymuno ag un o'n gweithdai ar-lein o'r blaen, maen nhw'n hwylus a hamddenol iawn ac mae croeso i bawb! Byddwn yn cynnal pob gweithdy ddwywaith, unwaith gyda'r nos ac unwaith amser cinio, er mwyn iddynt fod mor hygyrch â phosib i bawb. Gallwch gofrestru yma!

Digwyddiad Dathliadol, Caerdydd - 28 Tachwedd 

Nodwch y dyddiad ar gyfer ein cyfarfod nesaf yng Nghaerdydd. Wrth i'r flwyddyn ddod i ben, byddwn yn dod at ein gilydd i ddathlu a rhannu rhai straeon o lwyddiant o gymunedau lleol. Bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan ond gallwch gysylltu â Sam am ragor o wybodaeth yn y cyfamser ar sevans@edenproject.com.

Tymor cynadleddau! 

Mae Sam a Lowri, sef Tîm Cymru, yn brysur ar yr adeg hon o'r flwyddyn yn lledaenu'r gair am yr effaith gall pobl gyffredin ei chael yn eu cymunedau, boed trwy brosiectau gwirfoddol, digwyddiadau neu'r Cinio Mawr yn yr haf. Os oes gennych ddigwyddiad ar y gweill y credwch allai fuddio o ddysgu am Y Cinio Mawr a'n rhwydwaith, neu os hoffech i rywun ddod i siarad yn eich digwyddiad, cysylltwch â Lowri ljenkins@edenproject.com.

Lleoedd ar gael ar gyfer Gwersyll Cymunedol mis Tachwedd  

Profiadau preswyl llawn gweithdai, adnoddau ymarferol a chyfleoedd i rwydweithio yn yr Eden Project yng Nghernyw yw ein Gwersylloedd Cymunedol.

Mae amser gennych i wneud cais am ein gwersyll cymunedol ym mis Tachwedd, felly os hoffech gychwyn prosiect yn eich cymuned, neu os ydych eisoes yn gwneud rhywbeth a'ch bod eisiau cymryd y cam nesaf, gallai hwn fod yn gyfle ffantastig i chi. Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma.