NEWYDDION O GYMRU: AWST

Digwyddiadau

Gwybod eich gwerth a gwerthoedd - 27 Medi 2019 10.30yb-4yh

Bydd y digwyddiad rhwydweithio cymunedol rhad ac am ddim hwn yn canolbwyntio ar eich gwerth a'ch gwerthoedd. Byddwn yn cael ein cynnal gan Fywydau Allanol (Outside Lives), menter gymdeithasol newydd sbon a sefydlwyd gan aelod o'n rhwydwaith Lucy, a rhoddodd y gorau i’w swydd i ddilyn y freuddwyd a dilyn ei gwerthoedd. Pa leoliad gwell!

Os ydych chi'n gwneud daioni yn eich cymuned neu eisiau, dewch i gwrdd, rhannu sgwrsio a dysgu gyda phobl debyg ac ewch i ffwrdd â chysylltiadau a syniadau newydd. Am fwy o wybodaeth ac i roi gwybod i ni eich bod chi'n dod, ewch yma

Gweithdy Ar-lein - Cynhwysiant

Ymunwch â Chymunedau Eden Project a phobl gymunedol o bob rhan o'r DU mewn gweithdy ar-lein am ddim am gynhwysiant a'r hyn y mae'n ei olygu i chi.

Dydd Mawrth 24 Medi 6-8pm a dydd Gwener 27 Medi 12-2pm

Bydd gwahoddiad i chi rannu'ch profiad, a chael cyfle i siarad ag eraill sydd yn yr un cwch a dysgu oddi wrthynt. Os nad ydych wedi ymuno ag un o'n gweithdai ar-lein o'r blaen, maent yn hawdd iawn ac yn hamddenol, mae croeso i bawb! Byddwn yn cynnal y gweithdy ddwywaith, unwaith amser cinio ac unwaith yn y noswyl, i'w wneud mor hygyrch â phosibl i bawb.

Digwyddiad rhwydweithio Cymru a Lloegr - 12 a 13 Hydref 2019

Nodwch y dyddiad ar gyfer ein digwyddiad rhwydweithio ledled y wlad. Rydym yn ymuno â'n cydweithwyr ac yn eich gwahodd i gysylltu a rhannu â phobl sy'n gwneud pethau gwych yn eu cymunedau ledled Cymru a Lloegr.

Mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad egnïol hwn, felly os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Sam ar sevans@edenproject.com i gael mwy o wybodaeth.

Mwy o ddigwyddiadau ledled Cymru ar y gorwel

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ein digwyddiadau dros fisoedd yr hydref. Mae ein holl ddigwyddiadau yn seiliedig ar yr hyn sydd fwyaf defnyddiol i chi, felly os oes gennych chi syniad, thema, neu leoliad y credwch fyddai'n wych ar gyfer dod at ein gilydd, byddem wrth ein bodd i glywed wrthoch .

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi i gysylltu â'ch gilydd, gan ein bod ni'n gwybod bod pethau gwych yn digwydd pan rydyn ni'n cysylltu a rhannu! Cysylltwch â Sam sevans@edenproject.com

Llefydd ar gael ar gyfer y Gwersyll Cymunedol 

Mae lleoedd yn llenwi'n gyflym ar gyfer ein Gwersyll Cymunedol ym mis Medi, ond mae ceisiadau'n dal ar agor ar gyfer y gwersyll ym mis Tachwedd. Mae Gwersylloedd Cymunedol yn brofiadau preswyl sy'n llawn gweithdai, adnoddau ymarferol a chyfleoedd rhwydweithio a gynhelir ym Mhrosiect Eden yng Nghernyw.

Os ydych chi am gychwyn prosiect yn eich cymuned, neu eisoes yn gwneud rhywbeth ac eisiau cymryd y cam nesaf, yna gallai fod yn gyfle gwych i chi. Am fwy o wybodaeth, ac i wneud cais cliciwch yma.

Ariannu

Hadau blodau gwyllt ar gael

Am drawsnewid eich gardd neu'ch man gwyrdd yn hafan hardd i beillwyr? Cofrestrwch i dderbyn hadau blodau gwyllt am ddim gan Dyfu'n Wyllt yr hydref hwn. Cafodd ein Lowri ni rhai'r adeg hon llynedd a gwelwch ei blodau hyfryd!

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymruation

Rhag ofn eich bod yn newydd sbon i fyd prosiectau cymunedol a chyllid, a hyd yn oed os nad ydych chi, hoffem eich atgoffa o'r gronfa wych gan ein ffrindiau yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gall Arian i Bawb roi arian o £300 i helpu i wella cymunedau Cymru ac mae ar agor trwy gydol y flwyddyn. Gallwch ddarganfod mwy yma.