Y CŴN POETH GORAU ERIOED

Y CŴN POETH GORAU ERIOED

Mae’r rysáit Ci Poeth blasus hwn wedi’i rannu’n garedig gan y cogydd â seren Michelin, Tom Kerridge

"Mae'r cŵn poeth hyn yn seiliedig ar hoff ddarn pawb o ginio Nadolig: moch mewn blancedi. Fel coed Nadolig, credir bod cŵn poeth yn hanu o’r Almaen, felly rwyf wedi ychwanegu ychydig o bowdr cyri, mwstard Almaenig a chaws Bafaria i gydnabod hynny. Gwych i'w coginio tu allan ar ddiwrnod oer!"

Digon i 4

Cynhwysion

 WINWNS BARBECIW LLOSG:

 • 2 winwnsyn mawr, wedi'u sleisio'n fân 3 llwy fwrdd olew llysiau

MOCH MEWN BLANCEDI:

 • 4 selsig mawr
 • 2 lwy de orlawn o bowdr cyri 12 dafell o facwn brith

MAYO MWSTARD ALMAENIG:

 • 100g mayo trwchus
 • 40g Mwstard Almaenig
 • 3 llwy de shibwns wedi'u torri'n fân
 • 10 cornichon, wedi'u torri'n fân
 • 2 lwy fwrdd o dil wedi'i dorri'n fân
 • Halen a phupur du mâl

RHOI POPETH AT EI GILYDD:

 • 4 rholyn cŵn poeth hir
 • 8 sleisen drwchus o gaws mwg Bafaria
 • 8 sleisen hir o bicl dil
 • Bwnsiad o shibwns, y rhan werdd yn unig, wedi'u torri'n fân

 

Dull

I goginio'r winwns, rhowch badell haearn bwrw ar y barbeciw poeth ac ychwanegwch yr olew. Pan fydd hi'n boeth, ychwanegwch y winwns gyda phinsiad hael o halen.

Cymysgwch yn dda a choginiwch am tua 20 munud nes ei fod yn feddal, yn dywyll ac wedi'i garameleiddio.

Yn y cyfamser, paratowch y selsig. Rhowch sgiwer metel trwy hyd pob selsig a gosodwch y sgiwerau ar hambwrdd. Sesno gyda'r powdr cyri, gan geisio cael gorchudd gwastad ar hyd y selsig.

Lapiwch bob un mewn bacwn, gan ddefnyddio 3 dafell fesul selsig, a rhowch ychydig o ffyn coctel i gadw'r bacwn yn sownd.

Rhowch y selsig wedi'u lapio â bacwn ar y barbeciw poeth a'u coginio am tua 10 munud, gan eu troi bob munud neu ddwy.

Tra eu bod ar y barbeciw, cymysgwch gynhwysion y mayo mwstard Almaenig gyda'i gilydd mewn powlen, gan ychwanegu halen a phupur i flasu; rhowch nhw naill ochr am nawr.

4. Unwaith y bydd y selsig wedi coginio drwyddynt, codwch nhw oddi ar y barbeciw a'u rhoi ar hambwrdd. Tynnwch y ffyn coctel a'r sgiwerau metel.
I roi'r cŵn poeth at ei gilydd, torrwch y rholiau ar agor trwy'r brig a gosodwch y sleisys o gaws ynddynt. Ychwanegwch y selsig wedi'u lapio â bacwn a rhoi digonedd o winwns wedi'u carameleiddio a'r sleisys picl ar ben y cyfan.
Rhowch y cŵn poeth ar silff bobi gadarn ar y barbeciw, rhowch y caead arno a’i adael am funud neu ddwy fel bod y caws yn mynd yn toddi. Trosglwyddwch y cŵn poeth i blatiau ac ychwanegwch y mayo Almaenig.

Gwasgarwch y shibwns dros y top am ffresni a'u gweni.

Many thanks again to Tom Kerridge for sharing this delicious recipe. 


Recipe from Tom Kerridge’s Outdoor Cooking (Bloomsbury Absolute) 

Photography © Cristian Barnett

Why not try making these Hot Dogs for a special occasion like  The Big Lunch / The Big Jubilee Lunch?  If you haven't already, get your free pack today!