Sut i wneud calendr yr adfent neu byntin nadoligaidd

Sut i wneud calendr yr adfent neu byntin nadoligaidd

Ingredients for bunting
Yn ddiweddar, bu Sam, ein Datblygwr Rhwydwaith Cymunedol yng Nghymru, ymweld ag aelodau'r rhwydwaith, Mandi a Katrina (ynghyd â merch Mandi, Kate) a'r grŵp crefftau maen nhw wedi cychwyn o'r enw 'All About Us' yn Llanelli.

Fel unrhyw brosiect cymunedol, mae'n ymwneud â chymaint mwy na'r crefftau yn unig. Dyma ble mae sgyrsiau'n cael eu rhannu, problemau'n cael eu lleddfu, sgiliau'n cael eu cyfnewid a hyder yn tyfu.

Ac wrth reswm, dyma ble mae'r cacennau cartref gorau yn cael eu bwyta! Roedden nhw'n gwneud byntin yr Adfent ar y diwrnod yr ymwelodd Sam, a dyma sut aethon nhw ati er mwyn i chi allu creu eich un eich hun hefyd. Os yw hi'n rhy hwyr ar gyfer Adfent, hongiwch eich byntin dros gyfnod y Nadolig a rhoi anrhegion bach neu bosau yn y pocedi ar gyfer eich ymwelwyr.

Bydd angen arnoch

  • Rhywbeth i hongian darnau eich byntin arno, megis rhaff/rhuban/llinyn/cortyn
  • Ffabrig neu ffelt Nadoligaidd - patrymog neu liwiau plaen, digon ar gyfer 24 siâp dwbl ochr (gyda ffabrig neu ffelt ychwanegol ar gyfer y rhifau)
  • Siswrn miniog
  • Rhywbeth i sticio neu wnïo popeth at ei gilydd e.e. edau brodio, glud ffabrig, cotwm, wonder web
  • Unrhyw ategolion megis gleiniau neu fotymau
  • Peiriant gwnïo (dewisol)

Dull 

I gychwyn, dewiswch eich ysbrydoliaeth!

Torrwch eich templed - defnyddion ni pren haenog ond gallwch ddefnyddio cerdyn caled
Plywood
Gwnewch amlinelliad o'ch templed ar y ffabrig, yna torrwch eich darnau allan
Templates for bunting
Yn gyntaf, ychwanegwch unrhyw ategolion, fel eich rhif Adfent neu addurniadau
Christmas bunting
Penderfynwch sut byddwch yn rhoi'r cwbl at ei gilydd
Gluing fabric

Gallwch ddefnyddio glud ffabrig, peiriant gwnïo, gwnïo â llaw neu wonder web.

Os ydych yn defnyddio peiriant gwnïo, trowch eich templedi cefn wrth gefn cyn gwnïo

Cofiwch beidio â gwnïo top eich poced, dyna le byddwch yn rhoi'ch dantaith Adfent! Yna, trowch y boced y ffordd gywir. Os nad ydych yn defnyddio peiriant, sticiwch eich holl elfennau at ei gilydd pa bynnag ffordd sydd orau.

Pan rydych chi wedi gorffen, hongiwch ddarnau eich byntin ar eich llinyn neu dâp gan ddefnyddio pegiau a rhowch eich anrhegion bach i mewn
Bunting