Sut i wneud byntin

Sut i wneud byntin

A busy street party decorated with bunting, Eden Project Communities
Mae byntin yn ychwanegu lliw at unrhyw ddigwyddiad, felly pa ffordd well o ledaenu'r hwyl na gwneud eich byntin eich hun?

Gallwch wneud byntin yn hawdd o'r pethau sydd gennych yn eich cartref eisoes; mae'n broses syml a gall bawb gymryd rhan. Yn bwriadu cynnal parti stryd cymunedol? Beth am ofyn i bob cartref wneud ei baneri eu hunain cyn dod at eich gilydd i greu addurn cymunedol unigryw!

I wneud byntin, bydd angen arnoch:

  • Cerdyn
  • Siswrn
  • Pensil
  • Pren mesur
  • Blu-Tack neu daciau
  • Stribedi o ddeunydd
  • Rhuban, tâp bias neu hyd yn oed hen lasys i glymu eich byntin
  • Glud: tâp dwyochrog ochr, gwn glud, staplwr neu nodwydd ac edau
Gwnewch dempled

Gan ddefnyddio pren mesur, tynnwch amlinelliad o driongl ar eich darn o gerdyn. Defnyddiwch eich siswrn i dorri'r siâp allan yn ofalus i greu eich templed ar gyfer eich byntin. I gael siâp byntin clasurol, argymhellwn fesuriadau o 16cm ar gyfer y top a 22cm ar gyfer yr ochrau. Os ydych chi'n teimlo'n anturus, gallech roi cynnig ar wahanol siapiau a meintiau ar gyfer eich templed.

Torrwch eich baneri
A template to make bunting attached to scrap material.

Atodwch dempled eich byntin at ddarnau o hen ffabrig gan ddefnyddio taciau neu Blu-Tack er mwyn i'r ffabrig beidio â symud pan fyddwch chi'n torri'ch baner allan. Torrwch o amgylch y templed yn ofalus i greu'r baneri ac ailadroddwch hwn tan fod gennych chi'r nifer sydd eu hangen arnoch.

Lledaenwch eich baneri
Bunting flags spaced out along bias tape ready for sticking into place.

Lledaenwch eich baneri yn gyfartal ar hyd y deunydd rydych wedi ei dewis fel llinyn. Stribyn tenau o ffabrig yw tâp bias sy'n ddefnyddiol i dacluso ymylon anghyson ffabrig; gallwch ddod o hyd iddo mewn amryw liwiau a meintiau yn eich siop wnïo neu archfarchnad fawr agosaf. Mae rhuban hefyd yn gweithio'n dda ar gyfer byntin; ceisiwch ddod o hyd i liwiau a phatrymau llachar er mwyn tynnu sylw at eich byntin. Gallech hyd yn oed ddefnyddio heb lasys neu gortyn - byddwch yn greadigol!

Ewch ati i sticio

Atodwch eich baneri i'ch llinyn gan gofio gadael digon o le gwag ar bob pen i hongian eich byntin. Mae gwahanol ffyrdd y gallwch atodi eich baneri: bydd nodwydd ac edau'n gwneud iddo edrych yn broffesiynol; mae gwn glud poeth yn gyflym ac yn hawdd (ond cofiwch fod yn ofalus); neu, os nad oes gennych chi lawer o amser, rhowch gynnig ar dâp dwyochrog neu staplwr hyd yn oed!

Hongiwch eich byntin
A group of people wearing The Big Lunch t-shirts holding brightly coloured bunting.

...a mwynhewch!

Cofiwch, gallwch wneud byntin o unrhyw beth mwy neu lai - hen stribedi o ffabrig, hen ddillad, bagiau plastig neu hyd yn oed hen bebyll - felly byddwch yn greadigol a chofiwch rannu eich byntin hyfryd gyda ni ar FacebookInstagram neu Twitter.