Sut i weithio gyda phobl ifanc (e-lyfr)

Sut i weithio gyda phobl ifanc (e-lyfr)

A woman and young boy standing facing each other in a busy park.
Pobl ifanc yw ein dyfodol. Mae sut rydym yn eu trin yn arwydd pwysig o iechyd a lles ein cymdeithas.

Y cyfyngiad oedran swyddogol ar gyfer person ifanc yw 25; mae hyn yn gyfyngiad gweddol ddiystyr, ond y rhan pwysig yw’r gair ‘person’. Nid yw person ifanc, yn gyffredinol, yn wahanol i unrhyw ‘berson’ arall. Er hynny, mae gweithio gyda phobl ifanc yn hawdd i rai pobl ac yn fwy o her i eraill; ac er nad oes un datrysiad na chyfrinach er mwyn llwyddo, mae ein e-lyfr yn cynnig cyngor sy’n gallu gwneud pethau’n haws.

                        e-lyfr - Working with younger people.pdf

P’un a ydych yn gweithio gydag ysgolion, grwpiau ieuenctid neu brosiectau cymunedol – gyda phlant, pobl yn eu harddegau neu oedolion ifanc, rydym yn gobeithio y bydd yr e-lyfr hwn yn eich helpu i feddwl am bethau o’r newydd, ac yn helpu i chwalu’r mythau rydym ni (y gymdeithas) wedi eu creu am bobl ifanc – a chael llawer o hwyl.

Rheolau aur wrth weithio gyda phobl ifanc:

Mae pobl ifanc yr un mor amrywiol, unigryw a chymhleth ag unrhyw un arall. Mae’r hyn sy’n apelio at un ohonynt yn gallu ymddangos fel y peth mwyaf diflas yn y byd i’r llall. Peidiwch â rhagdybio eich bod, wrth gyrraedd rhai pobl ifanc, yn cynrychioli pob un ohonynt.

Rhaid i chi ymdrin â phobl ifanc yn yr un ffordd y byddwch chi’n hoffi cael eich trin, a pheidiwch byth â gofyn iddynt wneud rhywbeth na fyddwch yn ei wneud eich hun.

Does dim byd yn bod â gwneud camgymeriadau! Dydych chi ddim yn gwneud llawdriniaeth ar yr ymennydd nac yn glanio awyren sy’n llawn babanod brenhinol, felly peidiwch â chymryd pethau gormod o ddifrif os oes rhywbeth yn mynd o’i le. Ymddiheuro, chwerthin a gwneud pethau’n wahanol y tro nesaf yw’r ffordd ymlaen.

Lawrlwythwch yr e-lyfr Working with Young People (Saesneg yn unig): e-lyfr - Working with younger people.pdf