Sut i gysylltu â phobl

Sut i gysylltu â phobl

A young girl with her face painted sits smiling at an elderly woman.
Cymdogion, pobl leol, cyflenwyr, cwsmeriaid, ffrindiau, chi, ni, nhw - cyfathrebu yw’r gelfyddyd o gysylltu â phobl.

Mae’n offeryn pwerus sy’n gallu cynnal diddordeb pobl a newid ymddygiad. Mae gan gyfathrebu rai egwyddorion sylfaenol sy’n helpu pobl i ymgysylltu â phobl ni waeth beth yw’r gynulleidfa neu’r pwnc dan sylw.

Mae adrodd straeon, ychwanegu ychydig o hiwmor a gwneud y neges yn glir i bawb wir yn gallu tynnu pobl i mewn. Os ydych yn chwilio am ffordd o gysylltu â phobl, rhowch gynnig ar rai o’r syniadau hyn wrth weithredu i roi hwb i’ch ymgysylltu:

Cynnwys pobl

Rhowch gyfle i bobl fod yn weithgar, yn gymdeithasol ac i gymryd rhan mewn ffordd sy’n gwneud gwahaniaeth. Gadewch iddynt ymgolli yn y gwaith a chyfrannu eu straeon, eu syniadau a’u barn at bob dim. Mae’r profiadau mwyaf pwerus a chofiadwy yn digwydd pan mae pobl yn rhan o rywbeth gyda’i gilydd.

Bod yn ffyddiog

Canolbwyntiwch ar y cadarnhaol, dywedwch ‘pan’, nid ‘os’, a chredwch mewn llwyddiant. Bydd neb eisiau ymuno â chi os bydd pobl yn pregethu neu’n eu gwneud iddyn nhw deimlo’n euog, felly sicrhewch eich bod yn annog pobl, yn defnyddio iaith gadarnhaol ac yn dathlu’r pethau da sy’n digwydd.

Bod yn gymdeithasol

Rhowch gyfleoedd a mannau hwyliog i bobl gymdeithasu, gan annog sylwadau a sgwrsio. Anogwch bobl o bob oedran a chefndir i weithio gyda’i gilydd, gan fod pobl o wahanol ddiwylliannau a chenedlaethau yn gallu dysgu llawer i’w gilydd.

Bod yn agored

Unigolion yw pobl, ac felly, mae gan bawb anghenion a dulliau gwahanol. Byddwch yn agored i hyn trwy ddarparu amrywiaeth o ffyrdd i bobl allu darganfod mwy, cymryd rhan a deall eich prosiect a ble mae’n mynd. Bydd hyn yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd pobl yn ymuno â chi ar eich taith, beth bynnag yw eich prosiect neu’ch syniad.

Bod yn chwareus

Bydd sinigiaeth yn diflannu os gwnewch hiwmor yn rhan allweddol o’ch dull. Ewch i’r awyr agored i chwarae gemau, cael eich dwylo’n fudr a darganfod ffyrdd creadigol o ddarganfod gwir ddymuniadau’r bobl yn eich cymuned heb ddefnyddio holiaduron a chymryd cofnodion cyfarfodydd.

 

Bod yn ddyfeisgar

Anogwch bobl i ddewis eu ffyrdd eu hunain, gwneud eu darganfyddiadau eu hunain a dod o hyd i’w cysylltiadau eu hunain. Ceisiwch apelio at bob un o’r synhwyrau; mae rhywbeth wedi ei wneud â llaw yn aml yn fwy cyfeillgar ac agos atoch na rhywbeth proffesiynol, sgleiniog. Defnyddiwch gelf, adrodd straeon a phypedau i ychwanegu dimensiwn ychwanegol ac i ymgysylltu â chynulleidfa ehangach.

Felly, nawr rydych chi’n gwybod sut i wneud cysylltiadau go iawn gyda phobl; y cam nesaf yw deall sut gallwch gynyddu eich cylch dylanwad….