Rholiau selsig Anna Hansen o 'The Modern Pantry'

Rholiau selsig Anna Hansen o 'The Modern Pantry'

Photo of Anna Hansen's sausage rolls.
Ysgafn, haenog, yn fenyn i gyd ac yn llawn porc blasus... Digon i dynnu dŵr i'ch dannedd!

Byddai Anna yn mynd â rhai rholiau selsig enwog 'The Modern Pantry' i'r Cinio Mawr. Dyma hi'n rhannu'r rysáit isod:

'Rholiau selsig yw un o fy hoff bleserau euog. Beth allai fod yn well na chrwst ysgafn, haenog, yn fenyn i gyd yn llawn porc blasus? Dyma'r rysáit rydym yn ei defnyddio yn 'The Modern Pantry'.  Mae awgrym o fwg yn debyg i chorizo, sef ffefryn arall. Gellir gwneud y rholiau selsig ymhell ymlaen llaw a'u rhewi. Pobwch nhw'n syth o'r rhewgell ar yr un tymheredd a'u gadael yn y ffwrn am 5-10 munud yn ychwanegol.

Yn gwneud 12

Cynhwysion

 • Winwnsyn mawr, wedi'i dorri'n denau mewn siâp hanner lleuad
 • 1 llwy fwrdd olew llysiau
 • 300g briwgig bol mochyn
 • 300g briwgig ysgwydd mochyn
 • 50g briwgig bras cefn mochyn
 • 35g briwsion bara
 • 2 lwy de o halen
 • ½ llwy de o bupur du
 • 1 llwy de o baprica mwg melys
 • 1 llwy de o deim wedi'i dorri'n ddarnau bach
 • 2 haen o grwst pwff 30cm x 15cm yr un
 • 1 ŵy wedi'i guro'n ysgafn

Dull

Coginiwch y winwnsyn yn yr olew dros wres canolig tan ei fod yn feddal ac wedi carameleiddio. Tipiwch y winwnsyn i mewn i fowlen digon mawr i ffitio'r holl gynhwysion a'i adael i oeri'n llwyr. Ychwanegwch y briwgig a'r cig bras, ynghyd â'r briwsion bara, halen, pupur, paprica a theim a chymysgwch y cyfan yn dda. Gwiriwch y sesno trwy ffrio darn bach mewn padell a'i blasu, gan addasu'r sesno yn ôl yr angen.

Rhannwch y gymysgedd yn hanner a'i siapio i mewn i 2 foncyff 30cm. Rhowch bob boncyff ar haen o grwst pwff a brwsiwch yr ŵy wedi'i guro ar hyd yr ymyl. Plygwch y crwst drosodd a'i selio mor ofalus â phosib, gan wasgu i lawr yn gadarn gyda chefn fforc ar hyd yr ymyl fflat.

Torrwch bob boncyff yn 6 rhôl, rhowch nhw ar silff bobi a'u brwsio gyda gweddill yr ŵy wedi'u guro. Pobwch nhw mewn ffwrn wedi'i gynhesu i 200c am 20-25 munud tan eu bod yn euraidd ac wedi coginio drwodd. Gweinwch nhw'n gynnes neu ar dymhered ystafell gyda'ch hoff relish neu saws.

Mae'r rhain yn hynod flasus, felly beth am wisgo'ch ffedog a rhoi cynnig arnynt!