Hufen iâ pwdin Dolig moethus

Hufen iâ pwdin Dolig moethus

Christmas pudding ice cream
Yn hytrach na thaflu gweddill eich pwdin Dolig, beth am ei defnyddio i wneud yr hufen iâ hynod syml hwn i gadw'r teimlad Nadoligaidd ychydig yn hirach.

Cynhwysion

  • Twb 1 litr o hufen iâ fanila (wedi'i feddalu ychydig)
  • 200g o bwdin Dolig sydd dros ben wedi'i falu'n fân

Dull

Ychwanegwch yr hufen iâ fanila i brosesydd bwyd a'i gymysgu tan ei fod yn llyfn
Plygwch y pwdin Dolig i mewn i'r hufen iâ a rhoi'r cwbl mewn cynhwysydd y gellir ei roi yn y rhewgell
Rhewch y gymysgedd am o leiaf 2 awr. Pan mae'n barod, gweinwch ar ei ben ei hun neu gyda phwdin arall