Cyri ffacbys, corbys coch a thomato

Cyri ffacbys, corbys coch a thomato

Chickpea and red lentil curry
Dyma rysáit cyri hynod syml, maethlon a blasus gan Jess, ein rheolwr cynnwys digidol.

Fel pawb arall, rwyf wedi bod yn ceisio defnyddio'r bwyd yn fy nghwpwrdd cyn prynu mwy o bethau. Mae'n anhygoel beth allwch ddod o hyd iddo yng nghefn y cwpwrdd - argymhellaf eich bod yn cymryd cipolwg, os nad ydych wedi gwneud eisoes...

Mae hwn yn bryd mor amlbwrpas, os oes gennych chi deulu cyfan i'w fwydo, os ydych chi eisiau coginio rhywbeth ar gyfer cymydog mewn angen neu os ydych chi eisiau swp-goginio pryd er mwyn ei rewi at y dyfodol. Defnyddiais y pethau roedd gennyf yn y gegin, felly mae croeso i chi amnewid unrhyw gynhwysion neu ychwanegu gwahanol sbeisys gan ddibynnu ar eich blas.

Cynhwysion

 • 1 llwy fwrdd o olew - defnyddiais olew hadau rêp ond gallwch ddefnyddio unrhyw olew sydd gennych chi
 • 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fân
 • 2 ewin garlleg, wedi'u sleisio'n fân
 • 150g corbys coch, wedi'u golchi
 • Llond llaw o domatos bach melys
 • 400g ffacbys mewn tun, wedi'u draenio a'u golchi
 • 1 llwy de o cwmin
 • 1 llwy de o bowdr tsili
 • 2 lwy fwrdd o biwrî tomato
 • 1 llwy de o bâst sinsir
 • Halen a phupur i sesno
 • 400ml llaeth cnau coco
 • 700ml o stoc llysiau
 • 300g reis

Dull

Cynheswch yr olew mewn sosban dros wres canolig. Ychwanegwch y winwnsyn a'r garlleg a'u ffrio'n ysgafn am ryw 10 munud neu tan eu bod wedi meddalu ac yn dechrau newid lliw.
Ychwanegwch y corbys coch, y pâst sinsir a'r sbeisys a choginio'r cyfan am ryw 3 munud. Cymysgwch y cyfan yn rheolaidd.
Ychwanegwch yr halen, pupur, piwrî tomato, stoc llysiau, tomatos a ffacbys. Dewch â'r cyfan i'r berw, gostyngwch y gwres a gadewch iddo fudferwi am ryw 20 munud neu tan fan y corbys a'r ffacbys wedi coginio'n llwyr. Edrychwch ar y gymysgedd yn rheolaidd a
Pan fod y stoc wedi lleihau, ychwanegwch y llaeth cnau coco a chymysgu'r cyfan yn dda. Mudferwch y cyfan am ryw 30 munud arall. Eto, edrychwch ar y gymysgedd yn rheolaidd ac addaswch y gwres pan fo angen.
Coginiwch ba bynnag reis sydd gennych chi yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn, ond os nad oes modd i chi gael gafael ar reis, mae'r cyri hwn hefyd yn hyfryd gyda thaten bob neu fara naan.
Gweiniwch y cyri mewn bowlen a mwynhewch.