Creu blog, gwefan ac e-gylchlythyr

Creu blog, gwefan ac e-gylchlythyr

A man and woman sitting at a computer.
Mae gwefan neu flog gyda chylchlythyr e-bost ar gyfer eich grŵp neu brosiect yn ffyrdd defnyddiol o ddiweddaru pobl ynghylch beth sy’n digwydd a phwy sydd ynghlwm.

Dyma eich cyngor ni am sefydlu gwefan, blog neu gylchlythyr.

CREU GWEFAN SYML

Gall gwefan wneud eich gweithgareddau neu grŵp i edrych yn broffesiynol ac yn swyddogol – gall greu cartref a hunaniaeth ar gyfer eich cymuned neu brosiect. Gyda’r rheolaeth iawn, gall ddarparu presenoldeb a gwasanaeth pwysig i’ch cymuned. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw gosod eich gwybodaeth allweddol angenrheidiol mewn modd clir a chryno a’i gadw’n ddigon syml.  

I gael ysbrydoliaeth, edrychwch ar rai o’ch hoff wefannau i weld sut mae’r wybodaeth yn cael ei threfnu. Edrychwch ar wefannau prosiectau tebyg i’ch un chi a dewiswch eich hoff rannau i’w hail-greu eich hunain.

Dyma rai teclynnau ar-lein defnyddiol sy’n eich galluogi i greu gwefan syml heb lawer o wybodaeth dechnegol:

  • Mae Wix yn declyn rhad ac am ddim sy’n gwneud y cyfan yn weddol syml
  • Mae 1&1 yn cynnig gwasanaeth cyflawn am ffi fisol gymharol rad
  • Mae WordPress yn broffesiynol iawn ac yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau y gallwch eu haddasu, ond efallai ei fod ychydig yn anodd ei ddefnyddio i rywun dibrofiad

YSGRIFENNU BLOG PARHAUS

Os edrychwch ar flogiau fel rhyw fath o gylchlythyr neu ddyddiadur agored, ni fydd llawer yn mynd o’i le. Os ydych ar daith sy’n parhau gyda’ch prosiect, bydd blog yn ffordd wych o rannu eich profiadau a chodi ymwybyddiaeth. Gall blogwyr fod yn famau sy’n ysgrifennu am broblemau, llwyddiannau a thrafferthion magu plant neu yn arddwyr neu gogyddion dibrofiad sy’n dysgu sgiliau newydd. Os byddwch yn ysgrifennu am rywbeth defnyddiol a diddorol mewn ffordd agored a di-flewyn-ar-dafod, efallai bydd cynulleidfa ar gael a fydd yn awyddus i wybod sut mae pethau’n mynd. Ein hargymhellion ni yw cadw pob darn yn fyr (500-1000 o eiriau) a’i ddiweddaru’n aml fel bod modd i bobl ddilyn eich trywydd. Os ydych yn hen law ar ddefnyddio camera fideo a YouTube, efallai gallwch ystyried vlogio hefyd (blogio fideo, hynny yw).

Gallwch naill ai gadw blog fel rhan o’ch gwefan bresennol neu gallwch gre blog sy’n sefyll ar ei ben ei hun, gan ddefnyddio teclynnau hawdd fel Blogger neu Tumblr.

DECHRAU E-GYLCHLYTHYR

Mae system e-bost yn ffordd hawdd o rannu gwybodaeth ac annog adborth. Bydd anfon e-gylchlythyron misol sy’n rhoi dolen yn ôl i’ch gwefan neu flog yn atgoffa pobl yn rheolaidd i gadw mewn cysylltiad â’ch prosiect.

Peidiwch ag ysgrifennu gormod yn eich cylchlythyr, gan fod pobl yn gallu diflasu wrth weld paragraffau maith i’w darllen mewn e-bost. Ysgrifennwch bennawd neu damaid i aros pryd, ac yna rhowch ddolen yn ôl i’ch gwefan i weld y stori lawn. Os defnyddiwch declynnau fel MailChimp gallwch fonitro’r ymatebion a sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei sbamio. Os ydych yn defnyddio cyfrif e-bost arferol ar gyfer cylchlythyr, rhowch y cyfeiriadau e-bost yn y blwch ‘BCC’ fel nad yw pawb yn eu gweld, a rhowch eich cyfeiriad eich hun yn y bocs ‘To’. Cofiwch, ym mha ffordd bynnag rydych yn defnyddio’r e-bost, sicrhewch fod eich data yn lân ac os oes rhywun yn dweud nad ydynt eisiau derbyn e-bost eto, gwnewch yn siŵr o hynny!

Sicrhewch eich bod yn derbyn ein newyddion diweddaraf trwy gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr misol!