Cawl twrci dros ben

Cawl twrci dros ben

Turkey
Mae'r cawl un pot hawdd hwn yn berffaith er mwyn defnyddio'r holl bethau sy'n weddill ar ôl eich cinio Dolig. Dyma sut i baratoi pryd cynnes gaeafaidd ar gyfer cinio neu swper mewn tri cham syml.

Cynhwysion

  • 2 winwnsyn wedi'u torri'n fân
  • 1 afal, tynnwch y galon a thorri'r afal yn ddarnau
  • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
  • 1 llwy de o saets, neu 5 deilen saets, wedi'u torri'n ddarnau
  • 2 lwy fwrdd o flawd plaen
  • 300ml o stoc llysiau neu gyw iâr
  • 2 lwy fwrdd o fwstard grawn cyflawn
  • 2 lwy fwrdd o fêl meddal
  • 400g-500g o dwrci dros ben, wedi'i dorri'n ddarnau
  • 350g o lysiau dros ben megis tatws rhost, pannas, seleriac a moron, brocoli a sbrowts, wedi'u torri mewn ciwbiau

Dull

Cynheswch yr olew a ffriwch y winwns a'r afal tan eu bod yn feddal mewn bowlen caserol neu bowlen ddofn
Ychwanegwch y saets, yna cymysgwch y blawd i mewn cyn cymysgu'r stoc i mewn yn raddol, yna'r mwstard a'r mêl
Mudferwch y gymysgedd ac ychwanegwch y twrci a'r llysiau rhost. Gorchuddiwch y cwbl a'i fudferwi am 15 munud tan fod y cawl yn grasboeth. Ychwanegwch halen a phupur os ydych eisiau a mwynhewch y pryd gyda darn o fara crystiog.