Cael caniatâd i dynnu lluniau a fideo

Cael caniatâd i dynnu lluniau a fideo

A woman taking a photograph with her phone.
Os ydych yn tynnu unrhyw luniau neu fideos o’ch prosiect i’w rhannu â’r cyhoedd neu unrhyw drydydd parti, rhaid cael caniatâd ysgrifenedig gan bawb sy’n ymddangos ar ffilm.
Dosbarthwch bosteri

Argraffwch y ffurflen isod (a rhoi eich manylion cyswllt a’ch logo eich hun os dymunwch hynny) a’i ddosbarthu o gwmpas eich digwyddiad, fel bod pobl yn gwybod bod lluniau a fideo’n cael eu tynnu.

 

 

Argraffu ffurflenni caniatâd

Defnyddiwch y ffurflenni isod i gasglu llofnodion gan bobl os ydynt yn cytuno i fod yn eich ffilmiau neu’ch lluniau. Os oes yn well ganddynt beidio, bydd angen i chi geisio eu hosgoi wrth gymryd lluniau o grwpiau.

Individual film and photography permission consent form, Eden Project Communities.doc

                        Mulitple film and photo permission consent form Eden Project Communities.doc

Poster a ffurflen ganiatâd ddwyieithog

Os oes angen fersiynau Cymraeg arnoch, lawrlwythwch y dogfennau hyn, y gallwch eu golygu, er mwyn hysbysu pobl a chasglu caniatâd:

                        Filming and Photography in Progress - Welsh and English.doc

Film and photography consent form - Welsh and English.doc