CACEN EISIN LEMWN SYML SAM NIXON

CACEN EISIN LEMWN SYML SAM NIXON

Hynod syml a pherffaith ar gyfer dognau unigol wedi'u lapio ac yn barod i'w rhannu!

Cynhwysion

 • 200g o fenyn
 • 200g siwgr mân
 • 3 ŵy mawr
 • 200g blawd codi
 • 3 llwy fwrdd o laeth
 • Croen 1 lemwn
 • Pinsiad o halen
 • Siwgr gronynnog (i'w ysgeintio ar y top)

Ar gyfer y surop

 • Sudd 3 lemwn
  • 3 llwy fwrdd siwgr mân

Dull

Cynheswch y ffwrn i 160 gradd (ffan) a leiniwch tun pobi 8 modfedd gyda phapur gwrthsaim.
Corddwch y menyn a'r siwgr yn hufen tan eu bod yn olau ac yn ysgafn. Ychwanegwch a chymysgu'r wyau un ar y tro.
Ychwanegwch y blawd yna ychwanegwch y llaeth, yr halen a'r croen lemwn. Arllwyswch y gymysgedd i mewn i'ch tun pobi a'i bobi am 40 munud. Gwiriwch ei fod wedi coginio trwy roi sgiwer i mewn i ganol y gacen, os yw'n dod allan yn lân, mae'n barod!
Pan fydd y gacen wedi oeri, gallwch ei dipio allan o'r tun a gan ddefnyddio sgiwer neu gyllell finiog, gwnewch dyllau bach ar draws arwyneb y gacen.
Ar gyfer y surop, rhowch y sudd lemwn a'r siwgr mewn sosban a'u berwi tan i chi gael surop clir. Nawr, arllwyswch hwn yn ofalus dros dop y gacen. Ysgeintiwch y siwgr gronynnog dros y top.
Torrwch y gacen yn ddarnau a mwynhewch!